Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Museu Marítim de Barcelona

Museu Marítim de Barcelona

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Administració Pública

Dimensió

Mitjana (de 50 a 249 treballadors/es)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Museu dedicat al coneixement de la cultura marítima

Nombre de treballadors/es

82 persones treballadores

Facturació

7.370.398,02 €

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE Museu Marítim de BCN 2021

Àmbit econòmic

 • Els pressupostos s’ajusten a les necessitats de la institució i els aprova la Direcció.
 • Disposa d’una política de compres amb criteris que afavoreixen els proveïdors locals.
 • Afavoreix les col·laboracions en el camp de la recerca per salvaguardar el patrimoni marítim.
 • Disposa d’un codi de bones pràctiques administratives per garantir la transparència en la gestió pública i el comportament ètic de tots els treballadors/es. És accessible a tots els treballadors/es i als grups d’interès.

Àmbit ambiental

 • Disposa d'un pla d'acció específic i ha dut a terme les primeres accions (recollida dels indicadors en la gestió dels residus i de consum d'energia, i actuacions per reduir el consum de residus i d'energies).

Àmbit laboral i social

 • Ha iniciat la redacció de la política del museu sobre transversalitat i igualtat de gènere.
 • Fomenta la formació i la inclusió laboral, i ha mantingut durant la pandèmia el programa de pràctiques en format virtual i presencial.
 • Està compromès amb els col·lectius més vulnerables i ha creat el programa Fotomemòries del mar, per a la gent gran, i el projecte Mar&Memòria, adreçat a les persones malaltes d'Alzheimer; fomenta l'accessibilitat universal. L'any 2021 un total de 154 persones amb discapacitat van participar en el programa d’activitats accessibles.
 • Incorpora la perspectiva de gènere i de la igualtat a les seves activitats i a la narrativa de les històries del museu.
 • Està implicat en la comunitat local i organitza activitats i projectes per afavorir el seu desenvolupament (festes locals, teixit associatiu i educatiu del barri), i forma part del Patronat de la Fundació Tot Raval que té com a objectiu treballar en xarxa per millorar la cohesió social.
 • Ha posat la mirada en la gent gran i ha fet activitats i projectes amb l'objectiu de millorar el seu estat emocional i la seva salut.