Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Biovert, SL - Manvert

Biovert, SL - Manvert

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Mitjana (de 50 a 249 treballadors/es)

Sector

Agropecuari

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Investigació, fabricació i comercialització de solucions sostenibles per millorar el rendiment dels cultius i amb baix impacte ambiental.

Nombre de treballadors/es

52 persones treballadores

Facturació

10 milions d'euros

Documentació i resum

Resum

Informe de progrés Biovert, SL 2020

Àmbit Bon Govern

 • Disposa d’un apartat específic on expliquen el seu compromís amb l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i la seva política d’RSC. El seu compromís amb els ODS impregna la seva filosofia.
 • El seu codi ètic està basat en el Pacte Mundial de les Nacions Unides i dels principis del Compliance i dels valors propis de l’empresa.
 • Està adherida al Charter de la Diversitat.

Àmbit econòmic

 • Té una política de compra que fomenta, sempre que sigui possible, l’adquisició de productes de proximitat.
 • Els seus proveïdors han de complir amb criteris de responsabilitat social i fa avaluació de proveïdors en aspectes de RSE i comportament ètic.

Àmbit mediambiental

 • Realitza sessions de sensibilització a tota la plantilla sobre reciclatge i els usos correctes de l’energia, i també formació i xerrades tècniques als clients.
 • Ha posat en marxa un programa de reutilització dels subproductes resultants del procés productiu i ha eliminat els plàstics dins l’empresa.
 • Té un Pla de mobilitat sostenible i la majoria dels treballadors/ores viuen a una distància de menys de 10 km.
 • Disposa de la certificació Bureau Veritas RD 506/2013 Fertilitzants, per les ISOS 9001 i 14001 fins al 2023.
 • Crea energia renovable a la planta de producció a Balaguer. També ha posat en marxa un programa de reutilització dels subproductes resultants del procés productiu.

Àmbit laboral i social

 • Té una política d’incorporació persones joves amb talent i col·laboren amb universitats i programes de formació dual.
 • Realitza avaluacions del compliment i la promoció interna, semestrals i anual, a partir dels quals planifica els objectius.
 • Disposa d’una Guia de llenguatge inclusiu; dona visibilitat al seu Pla d’igualtat i al Protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a través de la pàgina web; i fa periòdicament formació en igualtat d’oportunitats i activitats de sensibilització.
 • Col·labora amb entitats socials i fundacions de persones en risc d’exclusió, amb les universitats de Barcelona i de Lleida, amb l’IRTA i amb Syntech Researchs.
 • Flexibilitat horària d’entrada i sortida, horari continuat a l’estiu, flexibilitat en l’elecció de vacances o de dies de permís.