Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Consorci Hospitalari de Vic

Consorci Hospitalari de Vic

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Corporació de dret públic

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Salut

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Serveis d'atenció a la salut

Àmbit territorial

Catalunya

Nombre de treballadors/es

1.172 persones treballadores

Facturació

112.117 milers d'€

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE 2020 Consorci Hospitalari de Vic

Àmbit econòmic

  • Fomenta la contractació dels seus serveis a nivell local i, així, contribuir al desenvolupament del territori per promoure el seu creixement en l'àmbit comarcal i supracomarcal amb l'objectiu de millorar el servei i aprofitar sinergies. En aquest sentit, durant el 2020, els proveïdors de l'àmbit comarcal representen un 16,32% i una despesa superior al 23%.

Àmbit ambiental

  • Disposa d’un Sistema de Gestió Ambiental, integrat amb el de Prevenció de Riscos Laborals, totalment adaptat a la norma ISO 14001:2015 i el reglament EMAS.
  • Va reaprofitar l’aigua equivalent a 55.000 dutxes per mitjà de la captació d’una part de l’aigua neta que es genera a la Unitat d’Hemodiàlisi per reutilitzar-la a la xarxa de l’ l’Hospital Universitari de Vic (HUV).
  • L'any 2020 es van implantar bones pràctiques que suposen un avenç cap a l'economia circular, com és el cas de l'ús de bates reutilitzables que van generar un impacte menor sobre el medi ambient i un estalvi econòmic de més de 400.000€.

Àmbit laboral i social

  • L'any 2020 el Pla de formació va comportar 99 activitats, que van sumar 11.746 hores, amb 2.612 assistents i un cost total de 185.315 €.
  • Ha impulsat accions formatives sobre la perspectiva de gènere i la importància d’oferir al col·lectiu LGBTI una atenció sanitària en condicions d’igualtat.
  • Amb l’objectiu de potenciar hàbits saludables, va impulsar la iniciativa de “La carmanyola saludable” per ensenyar els i les seves professionals a cuinar de manera més equilibrada, seguir una dieta sana i va promoure accions per incentivar l’activitat física. Per crear un entorn de treball saludable, l’Agència de Salut Pública va incloure el Consorci Hospitalari de Vic en el seu programa Empreses Promotores de Salut.
  • Va presentar una iniciativa pionera a la Catalunya Central creant el primer grup d’ajuda mútua per a persones que han perdut algú a causa de la mort per suïcidi.
  • Ha establert un conveni amb l’Ajuntament de Vic anomenat Art i salut per programar activitats artístiques obertes a tothom en els centres sanitaris.
  • Per altra banda, cada any cedeix espais de l’hospital a entitats i associacions de la comarca per difondre els seus objectius i disposa d’un programa de voluntariat amb una xarxa estable de persones voluntàries per acompanyar els malalts a les visites mèdiques.