Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Esteve

Esteve

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Farmacèutic

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Desenvolupament i fabricació de productes farmacèutics

Nombre de treballadors/es

1.576 persones treballadores

Facturació

550 M€

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE Esteve 2021

Àmbit econòmic

  • S’ha portat a terme l’aprovació del Codi Ètic d’Esteve.
  • L’alt grau de col·laboració entre ESTEVE i els seus clients es manifesta a través de la gran oferta formativa que l’empresa posa a la seva disposició i que contribueix a millorar la qualitat del seu servei.
  • Disposa d’un procés sistematitzat de selecció dels proveïdors afavorint aquells que compten amb processos de gestió certificats, com ara el de Gestió de la Qualitat (ISO ISO9001), el de Medi Ambient (ISO 14001) o el de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals (OHSAS 18001).

Àmbit ambiental

  • Disposa d’un Sistema Integrat de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals i Gestió Ambiental (SIG) i una Política de Prevenció i Medi Ambient.
  • El 100% del consum elèctric prové d'energia verda.
  • La majoria dels materials gestionats a través del Projecte Reactiva s'han reutilitzat.
  • L'any 2021 s’observa una reducció del 3% en el consum d'aigua respecte del 2020.

Àmbit social

  • Especial rellevància de les accions encaminades a fomentar el creixement dels professionals d’Esteve a través de la gestió participativa i transparent, l'estímul per assumir noves responsabilitats i el treball en equip. L'any 2021 el 88% de les persones treballadores van rebre formació.
  • S'han implantat mesures de conciliació de la vida personal i professional amb permisos retribuïts per damunt dels que preveu la llei a cadascun dels països on s’opera amb l'objectiu de que tots els treballadors puguin desenvolupar la seva carrera amb les mateixes condicions.
  • ESTEVE col·labora regularment amb un conjunt d’entitats i projectes sense ànim de lucre que treballen per reduir la pobresa i prevenir l’exclusió social (Càritas, Banc dels Aliments, Fundació Sardà Pujadas, etc.). Es tracta de projectes de proximitat que reforcen el compromís de la Companyia amb la comunitat local. L'any 2021 es van donar 768.000 euros per a projectes socials.