Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Fluidra Services, SAU

Fluidra Services, SAU

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Industrial

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Desenvolupament d'aplicacions per a l'ús sostenible de l'aigua.

Nombre de treballadors/es

6771 persones treballadores

Facturació

2.389 M€

Documentació i resum

Resum

Informe RSE Fluidra 2022

Àmbit econòmic

 • Empresa Adherida al Pacte Mundial de les Nacions Unides des de 2007.
 • Disposen d’un Codi Ètic, d’un Comitè de foment del Codi Ètic i un curs de formació on-line per als treballadors per fomentar-ne l’ús. Es porten a terme auditories internes per analitzar el compliment.
 • S’han incorporat clàusules de drets humans i de codi ètic a les contractacions de proveïdors.

Àmbit ambiental

 • Identificació d’una gamma de productes més sostenibles.
 • Inversió ambiental per disminuir consums, gestionar residus, controlar les fuites, etc. L'any 2022 van reciclar el 73% dels residus generats. Per altra banda, van disminuir en un 7% la seva petjada de carboni.
 • Certificat en ISO 14001 i EMAS.

Àmbit social

 • Participa en campanyes solidàries per al foment del voluntariat corporatiu.
 • Porta a terme accions de patrocini i mecenatge en àmbits com: solidari, cultural, esportiu, aigua i entorn.
 • Gairebé el 100% de la plantilla disposa de contracte indefinit i disposen també d’un conjunt de beneficis socials i mesures de conciliació.
 • Disposa d’itineraris i política de promoció professional, també un software que permet identificar i avaluar el talent intern de l’organització. L'any 2022 van realitzar un total de 14,8 hores de formació per persona de mitjana.
 • Aposta formativa a través de FluidrAcademy. Manual d’acollida i curs on-line de benvinguda per a les noves incorporacions.
 • L'any 2022 van invertir 1.007.66€ en acció social (699.101 € el 2021).