Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Aplitelc

Aplitelc

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Petita (entre 10 i 49 treballadors/es)

Sector

Industrial

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Instal·lacions industrials elèctriques

Nombre de treballadors/es

20 persones treballadores

Facturació

1.933.287 euros

Documentació i resum

Resum

Informe de sostenibilitat Aplitelc 2021

Àmbit econòmic

 • Es realitza el seguiment i mesurament de la satisfacció dels clients en tot el relacionat amb la responsabilitat social corporativa, a través de la realització d'enquestes anuals establertes pel departament de qualitat i medi ambient.
 • Alineat amb l'ODS 8 Treball decent i creixement econòmic: La majoria de la plantilla són treballadors locals.
 • Certificats els Sistemes de Gestió de la Qualitat (ISO 9001:2015) i Sistema de Gestió de la Seguretat i la Salut en el Treball (OHSAS 18001:2007).

Àmbit mediambiental

 • El 2018 van incorporar la normativa mediambiental ISO 14001:2015
 • Compra de material: utilitzen els menys agressius per al medi ambient.
 • Emissions i residus: utilitzen mesures preventives davant qualsevol emissió o abocament possible, combustibles alternatius. Els residus perillosos són lliurats periòdicament a gestors autoritzats per al seu correcte tractament. Alineat amb l'ODS 6 Aigua i sanejament i amb l'ODS 12 Producció i consum responsable destaquen la instal·lació d'airejadors per reduir el consum d'aigua sanitària i alineat amb l'ODS 7 Energia assequible i no contaminant i amb l'ODS 12 Producció i consum responsable: Substitució de bombetes per il·luminació LED i detectors de presència per reduir el consum d'energia. Alineat amb l'ODS 13 Acció pel clima: Sistema de Gestió Medi Ambiental certificat en ISO 14001:2015.
 • Productes i serveis: Utilització de productes el més naturals possibles i de procedència propera, sempre cuidant l'entorn natural.
 • Compliment normatiu: Sempre identifiquen i controlen la legislació local, autonòmica i nacional.

Àmbit social

 • Alineat amb l'ODS 3 Salut i benestar: Aplicació d'horaris flexibles que permeten la conciliació de la vida laboral i familiar i hàbits de vida més saludables.
 • Alineat amb l'ODS 4 Educació de qualitat: Formació periòdica als treballadors per millorar competències personals i professionals.
 • L'any 2021 es fan realitzar un total de 440 hores de formació.