Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Papelmatic

Papelmatic

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Petita (entre 10 i 49 treballadors/es)

Sector

Industrial

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Solucions per a la higiene professional, el benestar de les persones i els espais en els quals conviuen.

Nombre de treballadors/es

48 persones treballadores

Documentació i resum

Resum

Apartat RSE i codi ètic Grup Papelmatic

Política RSE Grup Papelmatic
 

Àmbit de bon govern

 • Grup Papelmatic integra les seves accions en l’Agenda 2030 i focalitza la seva activitat en donar resposta als següents ODS: ODS 3 – Salut i benestar, ODS 4 – Educació de qualitat, ODS 5 – Igualtat de gènere, ODS 8 – Treball digne i creixement econòmic, ODS 12 – Producció i consum responsable, ODS 17 – Aliances per assolir objectius,  
 • Disposen de codi ètic (actualitzat al 2021).
 • Tenen implantada i certificada la ISO9001:2015 de gestió de qualitat de l’organització.
 • L’any 2015 s’incorporen a Respon.cat.


Àmbit econòmic

 • Com a empresa familiar, la sostenibilitat econòmica és la garantia de la sostenibilitat del grup, per tant, fan un seguiment econòmic constant de totes les empreses. El 2014 van elaborar un protocol familiar.
 • Es treballa en projectes que fomenten l’economia circular com, per exemple, relacions de proximitat amb proveïdors locals o la reutilització dels productes que fabriquen.
Àmbit laboral
 • Disposen d’un Pla d’Igualtat, d’un Manual de Conciliació i d’una Guia d’Anticorrupció.
 • També disposen d’un pla d’acollida per facilitar la integració de noves persones i promouen la conciliació laboral, analitzant de manera personalitzada les diferents necessitats.
 • Amb l’aparició de la Covid-19, s’implementa un model híbrid que combina el treball presencial a l’oficina amb el teletreball.
 • Treballen amb projectes per a la inclusió al món laboral de diferents perfils: estudiants en pràctiques i persones amb risc d’exclusió social. S’ha desenvolupat un projecte amb el programa INCORPORA de la Fundació La Caixa per a la contractació de persones en risc d’exclusió social al magatzem; i juntament amb la Fundació Ared i en col·laboració amb la Fundación Laboral de la Construcción, s’ha ofert formació per donar oportunitats a dones en risc d’exclusió social, en el sector de la construcció.
 • S’han redissenyat els entorns de treball en les oficines per oferir una experiència més confortable, productiva, saludable i segura per als equips de treball.
 Àmbit mediambiental
 • Es busquen empreses proveïdores ambientalment més responsables.
 • Sota criteris de gestió ambiental sostenible, el 100% de la matèria primera de cel·lulosa de pasta verge està certificada amb Ecolabel, PEFC o FSC. L’equipament de disseny i fabricació propi està fet amb fusta de tricapa d’avet, amb certificació PEFC i FSC.
 • Els residus de producció passen a ser matèria prima de cartró i paper reciclat. D’altra banda, els residus de plàstic es gestionen separadament per a la seva gestió sostenible.
 • Adscrits als acords voluntaris de reducció d’emissions de CO2, promoguts per l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic. Les accions realitzats han estat: inversions en matèria d’eficiència energètica de l’edifici, programes de sensibilització de la plantilla en sostenibilitat, millora de la gestió de residus, implantació de la factura electrònica i enviament en format digital, consum d’energia verda certificada i optimització de rutes de repartiment, principalment.
 • Tenen implantada i certificada la ISO14001:2019, que reconeix la qualitat en els sistemes de gestió ambiental..

Àmbit social

 • Destaquen com a beneficis socials: tiquet restaurant, mútua mèdica i escoles bressol.
 • Es realitzen diverses campanyes solidàries internes.
 • Col·laboren amb projectes socials com, per exemple, l’Hospital de Campanya Santa Anna, que ajuda a persones sense sostre; Mentoria Social amb la participació del Consorci d’Educació de Barcelona, per prevenir l’abandonament escolar; així com la col·laboració amb empreses proveïdores que integren persones en risc d’exclusió social, entre d’altres.