Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Arç Corredoria d’Assegurances, SCCL - Arç Cooperativa

Arç Corredoria d’Assegurances, SCCL - Arç Cooperativa

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa d'Economia Social

Dimensió

Petita (entre 10 i 49 treballadors/es)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Serveis integrals d'assessorament i gestió d'assegurances

Nombre de treballadors/es

21 persones treballadores

Facturació

1.052.134,02 €

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE Arç 2020

Àmbit econòmic

 • És la primera asseguradora d’Europa registrada amb el segell Ethsi, Ethical and Solidarity-based Insurance, per a la gestió de l’assegurança ètica i solidària amb el màxim nivell de registre, l’RG2.
 • Realitza aportacions econòmiques destinades a entitats i moviments de l’economia social i solidària.
 • Ha consolidat el seu compromís amb la banca ètica; ha incrementat fins al 87% el flux econòmic amb entitats financeres socialment compromeses.
 • Treballa amb proveïdors/res i clientela que pertanyen a la XES, i aposta pel comerç de proximitat i per empreses d'economia social.

Àmbit ambiental

 • Bona part de l’energia subministrada prové d'energia 100% renovable.
 • Es duu a terme recollida selectiva de paper, cartró i plàstic i ús de cartutxos de tinta reutilitzables. També realitzen accions com ara prioritzar l’enviament de documentació d’assegurances a través de correu electrònic i treballar amb les companyies proveïdores l’ús de documentació digitalitzada.

Àmbit laboral i social

 • Té una plantilla formada per vint-i-una persones, de les quals setze són sòcies de treball.
 • El 90,5% de les persones que integrem l'equip han participat en l'elaboració del Pla de gestió i del pressupost anual
 • L'equip de treball està format pel 57% són dones, i el 83% dels càrrecs de responsabilitat i el 40% dels càrrecs polítics els han ocupat dones
 • Ha generat -a l'entorn laboral- espais d'atenció emocional i cura per als treballadors/ores en relació amb la seva situació.
 • Ha fet sessions pedagògiques sobre les assegurances i les finances ètiques en el món de l'ensenyament i la cultura popular.
 • Participa en estructures d'economia social i solidària i en projectes socioempresarials cooperatius i de l'àmbit de les finances ètiques.
 • Realitza un qüestionari anual de satisfacció laboral amb resultats favorables.