Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Atenció Primària Alt Camp, SLP

Atenció Primària Alt Camp, SLP

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Petita (entre 10 i 49 treballadors/es)

Sector

Salut

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Serveis de d'atenció sanitària

Nombre de treballadors/es

28 persones treballadores

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE Centre d'Atenció Primària Alt Camp 2020

Àmbit econòmic

 • Publicació de l’Informe de progrés, com a element de compromís amb els 10 principis del pacte Mundial de les Nacions Unides.
 • Elaboració d’un codi ètic de gestió.
 • Comunicació progressiva al 100% dels proveïdors l'adhesió a la Iniciativa del Pacte Mundial de les Nacions Unides.
 • Està adherit al codi de Bon Govern de l'organització d'ACEBA (Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa), és membre del Grup de Treball d'ACEBA de Responsabilitat Social Empresarial.

Àmbit ambiental

 • Redacció d’un nou protocol de gestió de residus sanitaris.
 • Es porta a terme un seguiment dels consums comparats, i es preveu la implantació d’accions de sensibilització destinades a les persones treballadores en temes ambientals.

Àmbit laboral i social

 • Ha introduït millores de l'entorn laboral i de la conciliació familiar, proposant horaris que permetessin descansar a la plantilla durant el confinament total i afavorint el teletreball.
 • Per conèixer la satisfacció del personal ha realitzat l'enquesta de Qualitat de Vida Professional (QVP 35).
 • Durant la pandèmia, per mantenir i l'estat d'ànim de l’equip, al finalitzar la jornada es feia un petit missatge de veu dels equips que havien treballat aquell dia a tota la resta del personal on destacàvem aquelles incidències, novetats o canvis que calia tenir en compte pel maneig de la pandèmia.
 • Per evitar possibles contagis i garantir la seguretat de tothom, es va adaptar el centre amb totes les mesures COVID.
 • Bimensualment, publica una revista gratuïta, ACEBA Fer Salut, per promoure bons hàbits i consells en salut.