Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Moventia

Moventia

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Transport de passatgers

Nombre de treballadors/es

3.303 persones treballadores

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE Moventia 2020

Àmbit econòmic:

 • Disposen d’un Pla Estratègic d’RSC que defineix les línies d’actuació més importants en aquesta matèria (reforçar el compromís amb les persones; implicar-se amb la comunitat; respectar i protegir el medi ambient; garantir la qualitat del servei) i s’identifiquen els seus grups d’interès.
 • Han desenvolupat un Sistema de compliance (model de prevenció de delictes) aplicant els principis d’ètica i d’RS. Consideren que és un requisit essencial del compliment de les obligacions contractuals de les persones que treballen i col·laboren amb l’organització.
 • Defineixen la seva missió i valors (confiança, innovació, sostenibilitat, honestedat i compromís).
 • També disposen d’un codi ètic d’obligat compliment per a tota la seva plantilla i un full de ruta per a tots els seus grups d’interès. Tenen una Comissió de seguiment del Codi Ètic i un Comitè d’Auditoria.

Àmbit ambiental:

 • Disposen del distintiu de garantia ambiental de la Generalitat de Catalunya a les empreses de Moventis Transports Ciutat Comtal i Autobusos Horta. És un reconeixement als productes i serveis que superen els requeriments de qualitat ambiental exigits.
 • En algunes de les seves instal·lacions generen la seva pròpia energia mitjançant plaques solars.
 • Han implantat l'ISO 14001:2015 que assegura la completa integració de la gestió ambiental amb les estratègies de negoci. S'ha desenvolupat per optimitzar el rendiment del Sistema de Gestió Ambiental.
 • Continuen impulsant accions per reduir les emissions de gasos contaminants a l’atmosfera i la reducció del consum energètic. Els darrers anys, s’han renovat amb la compra de diversos vehicles sostenibles, híbrids, gas i elèctrics.

Àmbit social:

 • Des del 1997, MOVENTIA té un Pla de Formació Integral que, el 2020, va suposar el 84,4% de la plantilla.
 • Disposen del programa Moventia-Well per a la gestió de l’absentisme, fan formació en prevenció de riscos i, sobre els seus índexs d’incidència d’accidents de treball, estan per sota del sector.
 • Igualtat d’oportunitats: la seva política d’igualtat ha estat premiada en dues ocasions per part de l’Ajuntament de Sabadell com a Empresa Socialment Responsable. Tenen una guia d’ús no sexista del llenguatge, un protocol per a la protecció dels drets de la plantilla, pla d’igualtat, etc.
Altres:
 • Programa FLEX: sistema de retribució flexible que permet a cada treballador/a decidir com percebre part de la seva retribució (en productes o serveis).
 • Programa Moventia saludable: promou l’adopció d’hàbits saludables de tota la seva plantilla (jornades esportives, taller per deixar de fumar, etc).
 • Clientela: periòdicament fan enquestes de satisfacció per millorar els seus serveis i productes.
 • Integració amb la comunitat: reconeixement pel paper rellevant de Moventia en la integració d’alumnes de màster i del grau d’Administració i Direcció d’Empreses de la EUNCET (Escola Universitària de Negocia de Caixa Terrassa) Business School de Terrassa, promou la integració al mercat laboral dels estudiants de cicles formatius mitjançant el model de pràctiques i formació dual. 
 • Moventia Solidària ha participat, per segon any consecutiu, en la mobilització solidària Magic Line que organitza Sant Joan de Déu a favor de les persones més vulnerables. En aquesta edició, l’equip ha aconseguit recaptar gairebé 1.600 €.