Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Almirall

Almirall

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Farmacèutic

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Empresa farmacèutica

Nombre de treballadors/es

1.785 persones treballadores

Facturació

814,5 M€

Documentació i resum

Resum

Informe RSE Almirall 2020

Àmbit econòmic

 • El Codi Ètic d'Almirall és el nucli de la seva responsabilitat corporativa, inclou normes i procediments de comportament i està integrat en el dia a dia de tots els que treballen a la companyia.
 • El 2013 es va iniciar el desplegament d'aquestes normes en els idiomes de cada filial, en versió electrònica i impresa, per proporcionar una direcció clara en totes les accions i àmbits de la companyia. El compliment del Codi és obligatori i cada empleat rep formació sobre el mateix.
 • L'R+D d'Almirall compleix cadascun dels requisits legals internacionals i locals. S'apliquen amb rigor les directrius de la Declaració d'Hèlsinki, les Bones Pràctiques Clíniques (BPC), les Bones Pràctiques de Laboratori (BPL) i les Normes de Correcta Fabricació (NCF) en tot el procés.

Àmbit mediambiental

 • La política ambiental d'Almirall es basa en compromisos de millora contínua, en el compliment dels requisits legals i en requeriments voluntaris addicionals. La implantació de solucions d'eficiència energètica, la gestió racional dels recursos naturals i el reciclatge dels residus generats, centren l'estratègia mediambiental. Disposen d'un sistema de prevenció de riscos laborals que permet el compliment de la legislació aplicable i al mateix temps compleix amb la norma internacional OHSAS 18001: 2007. L'any 2017 es va adaptar el sistema de gestió mediambiental a la nova norma ISO 14001: 2015, implementant els canvis i les modificacions necessaris.
 • La certificació d'aquesta norma internacional, que reconeix la qualitat del sistema de gestió ambiental de la companyia, avala el compromís d'Almirall amb el medi ambient i posa de manifest la superació de la legislació nacional vigent i la seva responsabilitat de millora contínua.
 • Un altre indicador ambiental destacable és el relatiu a l'estricte compliment dels nivells establerts per al control de les aigües residuals que es generen en els centres de producció i d'R+D. S'han realitzat controls interns dels paràmetres controlats en les aigües residuals dels diferents centres i controls externs per entitats degudament acreditades. Per a tots els paràmetres controlats, la mitjana es va trobar com a mínim per sota dels límits legals establerts en cada cas.
 • En matèria d'emissions atmosfèriques, també destaca l'estricte compliment dels nivells establerts en els centres de producció i d'R+D. De manera particular, els processos de producció farmacèutica han disminuït el seu consum de dissolvents.
 • Les accions de millora implementades han permès assolir importants estalvis en l'emissió de residus. L'any 2020 es van gestionar 5.611 tones de residus i les emissions de CO2 es van reduir el 19% respecte del 2019.

Àmbit social

 • Es disposa d'un sistema de prevenció de riscos laborals que permet el compliment de la legislació aplicable i al mateix temps compleix amb la norma internacional OHSAS 18001: 2007.
 • Almirall ha rebut la qualificació «Empresa Top per treballar» per part del CRF Institute, organització internacional i independent dedicada a l'avaluació de les polítiques de recursos humans de les empreses.
 • El 2020 es van invertir 32.889 hores en formació, que cobreix cursos i seminaris tècnics, formació col·laborativa en valors i competències, idiomes i ofimàtica.