Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Condorchem Envitech, SL

Condorchem Envitech, SL

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Petita (entre 10 i 49 treballadors/es)

Sector

Industrial

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Tractament d'aigües residuals

Nombre de treballadors/es

17 persones treballadores

Facturació

24 milions d'euros

Documentació i resum

Resum

Informe RSE Condorchem 2020

Àmbit econòmic

 • Esmenten que tenen un Pla estratègic, i un Codi ètic i de Conducta, que és d’aplicació a totes les activitats de Condorchem i vincula a tot el personal. Dins del codi apareix la política anticorrupció  i les relacions amb clients i proveïdors de transparència.
 • Pel que fa als sistemes de gestió:  estan certificats en qualitat des del 2004 i la mediambiental i de seguretat i salut laboral des del 2008. OHSAS 18001, ISOS 9001 i 14001. Han desenvolupat un sistema de gestió I+D+I sota la norma UNE 166002:2014.

Àmbit ambiental

 • Impulsen la sensibilització mediambiental a nivell intern. I treballen per a millorar l’impacte mediambiental amb els projectes de tractament d’aigües i emissions de d’aire.
 • A nivell intern s’han facilitat punts verds de recollida i s’ha informat a tot el personal via correu electrònic de la situació de cada punt i del tipus de material a reciclar, com paper, cartó, plàstic, piles i tòners.
 • Disposa d’una persona responsable per a sensibilitzar la plantilla sobre el bon ús dels punts verds, el control i registre de la gestió´ dels residus perillosos i no perillosos, així como l’elaboració i presentació de la Declaració anual de Residus i Envasos.
 • Fan seguiment del consum d’aigua i dels residus generats.
 • El paper utilitzat es recicla a través de un gestor a autoritzat.

Àmbit social

 • Conciliació de la vida personal i laboral. Disposen d'un horari flexible d’entrada i sortida. També tenen diverses eines de conciliació laboral i familiar.
 • Disposen d’una persona representant dels treballadores, elegida de forma democràtica, amb la qual fan reunions periòdiques per a conèixer les inquietuds del personal i es proposen accions de millora laboral a la direcció.
 • En matèria de Prevenció de Riscos Laborals, manté un control dels accidents i incidents laborals produïts a través d’un índex de gravetat.
 • A nivell de formació interna, realitzen formació continuada per a totes les persones treballadores. Un 100% rep formació referent al seu lloc de treball. Durant l'any 2020, el mitjana d'hores de formació ha estat de 27.8 hores/persona.
 • En quant a comunicació i participació, tenen el manual de benvinguda i es fa una formació i informació inicial on s’abarquen tots els principis d’RSE.
 • S'ha seguit col·laborant amb UNICEF i participen  de forma activa amb l’Associació del Banc d’Energia, organització que treballa per a promoure l'estalvi i l’eficiència energètica en benefici dels que es troben en situació de vulnerabilitat energètica.