Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Universitat Oberta de Catalunya - UOC

Universitat Oberta de Catalunya - UOC

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Fundació

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Educació

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Estudis universitaris

Nombre de treballadors/es

1.313 persones treballadores

Facturació

139,1 M€

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE UOC 2021

Àmbit econòmic

  • El Consell de Govern de la Universitat disposa d'un Codi ètic de la UOC amb l’objectiu d’establir les pautes de referència i els principis informadors de les conductes dels membres de la comunitat universitària.
  • Per avaluar, gestionar i mitigar els riscos adequadament, la UOC té polítiques preventives, normes operatives de caràcter intern i manuals de procediments per a assegurar d’una manera raonable el funcionament correcte que doni resposta a les necessitats i expectatives dels grups d’interès.
  • Inclou la responsabilitat social al seu Pla estratègic. Compromesa amb l’Agenda 2030, ha decidit alinear-la amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides i ha creat un espai específic en el seu web corporatiu sobre impacte global #Agenda2030. Ha participat en el Fòrum Polític d’Alt Nivell sobre Desenvolupament Sostenible de l’ONU, per debatre el paper de l’educació en els ODS.

Àmbit laboral i social

  • La Fundació ONCE i la UOC van prorrogar el seu acord per a establir les bases d’una col·laboració estable que satisfaci les demandes de les persones amb discapacitat visual de la comunitat educativa.
  • Ha consolidat la unitat d’igualtat, on treballa per incorporar la perspectiva de gènere de manera integral i transversal a tota la universitat, i ha presentat la diagnosi de gènere del centre.
  • Ha posat en marxa un servei gratuït i confidencial d’atenció psicològica en línia per al personal.
  • Ha rebut la certificació internacional ISO 45001 de prevenció de riscos laborals. Pel que fa a la promoció de la salut, forma part de la Xarxa Espanyola d’Universitats Saludables (REUS) i organitza la Setmana Saludable, per impulsar la salut i el benestar de tota la comunitat universitària mitjançant tallers, formacions, xerrades i consells en els àmbits de la nutrició i l’alimentació, l’activitat física i les emocions.
  • Pel que fa a les necessitats de l’alumnat amb diversitat funcional, ha adaptat les proves d’avaluació final.