Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Associació d'iniciatives rurals de Catalunya

Associació d'iniciatives rurals de Catalunya

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Entitat sense ànim de lucre

Dimensió

Petita (entre 10 i 49 treballadors/es)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Nombre de treballadors/es

11 persones treballadores

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE ARCA 2022

Àmbit bon govern

 • Forma part de l'Aliança 2030 i contribueix a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
 • Participació a la Comissió Tècnica de la Comissió Interdepartamental de Governança Rural dins de l’Agenda Rural de Catalunya.
 • Ha posat en marxa d’un pla de comunicació per continuar amb la transparència de l’entitat.

Àmbit econòmic

 • Els principis que regeixen la gestió econòmica de l’entitat són l’eficàcia i l’eficiència en els recursos i les despeses generades per l’assoliment de les activitats, i l’equilibri econòmic i la solvència a llarg termini per tal d’anar disposant de recursos propis que la facin menys dependent de les subvencions públiques o de la despeses pública, i mantenir així un compromís i co-responsabilitat amb els diners del sector públic.
 • ARCA treballa, majoritàriament, amb proveïdors locals de la comarca del Solsonès i, en cas de no existir l’oferta del servei o producte necessitat al mercat comarcal, se cerquen proveïdors a la resta del territori català. 
 • Se cerquen proveïdors que realitzin i/o apliquin pràctiques mediambientals o socials a les seves empreses.

Àmbit ambiental

 • Comunicació interna via correu electrònic, reducció del material imprès, prioritzant el treball en suport digital i ús de paper 100% reciclat. 
 • Segregació i reciclatge dels residus que genera l’entitat.
 • Per tal de reduir el consum elèctric, ARCA ha pres mesures com: aprofitar al màxim al llum natural, la hivernació de les pantalles dels ordinadors, i fixar les bombes de calor a 21º, entre d’altres.

Àmbit social

 • L’entitat anima el seu equip a prendre part en diverses jornades, presentacions i/o seminaris que es desenvolupen al territori.
 • Participació en taules rodones i ponències on ha exposat els projectes i estudis que desenvolupa la pròpia entitat.
 • ARCA ha impulsat un seguit d’actuacions al territori relacionades amb diverses iniciatives com, “ODISSEU: programa per al retorn i la inserció laboral dels i les joves al medi rural,“Oportunitat500” una iniciativa per promoure l’acollida i l’arrelament de persones migrades i refugiades en micropobles de Catalunya, entre altres.