Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Associació d'iniciatives rurals de Catalunya

Associació d'iniciatives rurals de Catalunya

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Entitat sense ànim de lucre

Dimensió

Petita (entre 10 i 49 treballadors/es)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Nombre de treballadors/es

11 persones treballadores

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE ARCA 2020

Àmbit econòmic

 • L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya - ARCA ha elaborat la seva Memòria de Sostenibilitat seguint les directrius de la Guia G3.1 del Global Reporting Initiative (GRI), aplicant els principis de materialitat, participació dels grups d’interès, context de sostenibilitat i exhaustivitat.
 • Els principis que regeixen la gestió econòmica de l’entitat són l’eficàcia i l’eficiència en els recursos i les despeses generades per l’assoliment de les activitats, i l’equilibri econòmic i la solvència a llarg termini per tal d’anar disposant de recursos propis que la facin menys dependent de les subvencions públiques o de la despeses pública, i mantenir així un compromís i co-responsabilitat amb els diners del sector públic.
 • ARCA treballa, majoritàriament, amb proveïdors locals de la comarca del Solsonès i, en cas de no existir l’oferta del servei o producte necessitat al mercat comarcal, se cerquen proveïdors a la resta del territori català. 
 • Se cerquen proveïdors que realitzin i/o apliquin pràctiques mediambientals o socials a les seves empreses.

Àmbit ambiental

 • En l’àmbit ambiental, ARCA ha adoptat les següents mesures:
 • Comunicació interna via correu electrònic, reducció del material imprès, prioritzant el treball en suport digital i ús de paper 100% reciclat. 
 • Segregació i reciclatge dels residus que genera l’entitat.
 • Per tal de reduir el consum elèctric, ARCA ha pres mesures com: aprofitar al màxim al llum natural, la hivernació de les pantalles dels ordinadors, i fixar les bombes de calor a 21º, entre d’altres.
 • Així mateix, i per tal de reduir l’emissió de CO2, des de l’entitat es promou l’ús compartit de vehicles en els desplaçaments en què és possible.

Àmbit social

 • L’entitat anima el seu equip a prendre part en diverses jornades, presentacions i/o seminaris que es desenvolupen al territori.
 • Participació en taules rodones i ponències on ha exposat els projectes i estudis que desenvolupa la pròpia entitat.
 • ARCA ha impulsat un seguit d’actuacions al territori relacionades amb diverses iniciatives com, “ODISSEU: programa per al retorn i la inserció laboral dels i les joves al medi rural” i “Xarxa de Dones Rurals i Urbanes. Un Espai de Desenvolupament Econòmic i Social”, entre altres. Aquestes actuacions han implicat els diferents agents del territori amb l’objectiu de fer-los partícips d’aquests projectes. També cal destacar la participació de l’entitat als grups de treball “Leader Innovation” i “Smart Villages”, impulsats per l’European Network of Rural Development (ENRD); i “Territorios Circulares”, coordinat per Euromontana. ARCA també coordina el “Grup Operatiu Red de Espacios Test Agrarios - GO RETA” amb l’objectiu estratègic de liderar i articular una Xarxa d’Espais Test Agraris a Espanya.
 • Durant l’any 2020 ARCA ha signat 7 convenis de col·laboració amb la Diputació de Barcelona, l’Associació Rurbans, l’Ajuntament d’Alpens, els Consorci del Lluçanès, la Fundació i2cat, entre altres.