Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Universitat de Barcelona

Universitat de Barcelona

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Corporació de dret públic

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Educació

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Educació

Nombre de treballadors/es

8.892 persones treballadores

Facturació

322.231.816,36 €

Documentació i resum

Resum

Informe de sostenibilitat UB 2019-2020

Àmbit econòmic

  • La Universitat de Barcelona crea una Comissió de Responsabilitat Social que ha treballat en l’elaboració del Codi de responsabilitat social de la UB i d’unes instruccions per a la contractació pública responsable amb criteris socials.

Àmbit ambiental

  • La UB disposa del Pla de Sostenibilitat a través del qual dóna suport a entitats i associacions com: Grup de Qualitat Ambiental, Desenvolupament Sostenible i Prevenció de Riscos Laborals de la CRUE, La xarxa Retorna, Compromís ciutadà de l’Agenda 21 de Barcelona, Compromís de sostenibilitat Rio+20 de la UNESCO entre d’altres.
  • Des de l’any 2004, la UB participa en el procés de promoció de les energies més netes, ja que disposa d’una instal·lació fotovoltaica (instal·lació fotovoltaica de l’Atri Solar) de 500 m² a les facultats de Física i Química, capaç de produir l’energia elèctrica equivalent al consum anual d’uns 30 habitatges.
  • S’han portat a terme entre la comunitat universitària, accions de difusió sobre els consums energètics dels edificis i els impactes associats en la Comissió de Responsabilitat Social i que en un futur s’habiliti un espai al web que ha de permetre que, els que ho desitgin, puguin fer arribar les propostes per fer de la UB un model a seguir en l’àmbit de la RS.
  • Aposta perquè en tota l’activitat docent estiguin integrats els valors de l’RS i, així, a la majoria dels programes de grau i màster hi trobem assignatures que treballen competències vinculades als principis de la RS.

Àmbit social

  • Destaca el Programa Fem Via, responsable de l’atenció directa de les necessitats especials dels alumnes amb algun tipus de discapacitat. L’objectiu és promoure la igualtat d’oportunitats i la plena inclusió dels estudiants amb discapacitat a la vida acadèmica, i també la sensibilització i conscienciació de la resta de membres de la Universitat. Per al període 2019-2020 la Universitat ha continuat oferint als treballadors una bossa de hores anuals per facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. A l’hora de fer ús d’aquestes hores, el PAS ha d’indicar si ho fa per tenir cura dels fills, dels pares, d’altres familiars o per deures i gestions personals.
  • La Universitat de Barcelona s’ha compromès a construir una universitat lliure de desigualtat entre dones i homes. Disposa de Pla d’Igualtat d’Oportunitats.
  • La Universitat té signats diversos convenis amb entitats com per exemple la Fundació Arrels o la Comissió Catalana d'ajuda al refugiat, entre d'altres. En l¡àmbit internacional s'han dut a terme projectes com la millora de la producció agrícola i gestió d’excedents per a la seguretat alimentària de les poblacions més vulnerables de Brakna, Gorgol i Guidimaka (Mauritània), també destaquen projectes com el Suport al Pla comunal d’Oujda (Marroc) per al bon govern i la gestió sostenible de l’aigua L’objectiu és contribuir al bon govern i la gestió sostenible dels recursos hídrics de la regió oriental del Marroc per millorar la qualitat de vida de la ciutadania. El 2020 es va fer donació de  1.968 euros a la Magic Line Sant Joan de Déu i en l'àmbit del voluntariat es va col·laborar amb 13 entitats.