Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > SA Damm

SA Damm

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Alimentació

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Fabricació i distribució de begudes i alimentació

Nombre de treballadors/es

4.736 persones treballadores a Espanya

Facturació

1.488M

Documentació i resum

Resum

Informe RSE Damm 2021

Àmbit de bon govern

 • La normativa interna recull el compromís de la companyia a l'hora d'aplicar una gestió ètica, responsable i excel·lent, tant a les necessitats del model de negoci com a les de l'entorn.
 • En totes les seves àrees d'activitat compten amb el Departament d'Auditoria Interna, que també té encomanada expressament la realització d'auditories de control. La gestió dels riscos de naturalesa penal s'ha encarregat específicament al Comitè de Compliance.

Àmbit econòmic

 • Disposen d'un sistema d'homologació d'empreses proveïdores que estableix els punts bàsics que han de complir les empreses per formar part de la cadena de subministrament.
 • A més de sol·licitar a les empreses proveïdores els estàndards que han de complir en fan un seguiment al llarg del temps mitjançant auditories anuals mitjançant la solució EcoVadis.

Àmbit mediambiental

 • Disposen d'un sistema de gestió d'envasos retornables. Cada estiu instal·len més de 500 compactadores de llaunes al llarg del litoral mediterrani. Taxa de reciclatge dels envasos gestionats per Ecoembes: 80,7%.
 • El 100% dels envasos de Damm són reciclables. Taxa de reciclatge dels envasos de vidre gestionats per Ecovidrio: 76,8%.
 • Les fàbriques del Prat de Llobregat i Estrella de Levante han aconseguit la categoria Platinum d'EsAgua, reconeixement al compromís companyies amb l'ús responsable de l'aigua en les seves operacions.
 • L'ús d'electricitat amb certificat de garantia d'origen verd i la millora de l'eficiència a les plantes de producció i envasament ha permès reduir les emissions de CO2 en més de 2.600 tones anuals.
 • Als llocs on disposen de camps de cultiu o plantes de producció, procuren posar en marxa mesures per a la conservació d'espècies, hàbitats i ecosistemes.

Àmbit laboral i social

 • En relació amb la conciliació laboral/personal realitzen canvis en els llocs de treball i/o adaptacions de jornades a fi que els pares i les mares de Damm puguin atendre les necessitats dels seus fills i filles menors.
 • Damm Academy, plataforma en línia de formació personalitzada per els col·laboradors i les col·laboradores. L'any 2021 van oferir 97 cursos, amb més de 2.800 persones usuàries. L'any 2021 es van invertir 536.921 € en formació.
 • Han desenvolupat plans d'igualtat que incorporen accions concretes per treballar contra la discriminació i a favor de la inclusivitat.
 • A més de donar ple compliment a la Llei d'integració social de persones amb discapacitat assolint el 2% treballen per superar i excedir aquesta xifra sempre que sigui possible, mitjançant convenis de col·laboració amb diverses entitats: SEPE, Feina Activa, Fundació Apip-Acam, Inserta, entre altres.
 • Fomenten la pràctica de l'esport a través de clubs de futbol i pàdel i col·laboren amb diverses institucions i entitats esportives.