Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Naturgy

Naturgy

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Serveis i distribució de gas natural

Nombre de treballadors/es

10.540 persones treballadores

Facturació

2.292 milions d’euros

Documentació i resum

Resum

Informe RSE Naturgy 2021

Àmbit econòmic i laboral

 • Es realitzen qüestionaris de satisfacció de clients tant externs com interns.
 • Es realitzen cursos de servei a clients i atenció de reclamacions.
 • Presència en el KLD Global Climate Change 100, Triodos i ECPI Ethical Índex Euro.
 • Tal com estableix el seu Codi de Conducta, l’empresa no tolera cap discriminació per motius d’edat, color, sexe, etc.
 • Naturgy romou la flexibilitat laboral que permet, entre d’altres, una jornada flexible en règim d’autoadministració.
 • Es permet la reducció del 50% de la jornada per temps no inferior a sis mesos. En el cas de permís per lactància, aquest període s’amplia a un any i a una hora més de reducció.
 • Per altra banda, s’atorguen complements de prestació econòmica en supòsits d’incapacitat temporal, ajudes per a estudis i ajudes per fills amb algun tipus de discapacitat, entre d’altres.
 • Ajudes familiars per naixement de fill, matrimoni, per a guarderia i jardins maternals o per fills discapacitats.

Àmbit medi ambiental

 • S’han renovat els vehicles de la flota pròpia més contaminants per altres amb menor factor d’emissió.
 • Ús de videoconferències per disminuir les emissions de gas d’efecte hivernacle degudes als desplaçaments. També s’ha implantat una eina interactiva de bones pràctiques mediambientals a través de programes d’eficiència energètica i reciclatge de residus. Posada en marxa el 2021 de 562 MW de nous projectes renovables (eòlics i fotovoltaics) a nivell global, que han suposat un increment de la potència renovable instal·lada fins al 33%. Aquestes noves instal·lacions contribueixen a la descarbonització del mix de generació de Naturgy.
 • S’ha fet extensiva la segregació i la gestió de residus plàstics als centres de treball més petits.
 • S’ha consolidat i implantat un procediment per l’alienació de residus de comptadors.
 • Es realitzen mesuraments de soroll en les diferents instal·lacions auxiliars de distribució.

Àmbit social

 • Patrocina activitats d’interès social i cultural als municipis amb centrals de cicle combinat del grup.
 • També té convenis de col·laboració en matèria d’integració laboral.
 • Edita anualment un llibre sobre el llegat natural i cultural dels llocs on desenvolupa la seva activitat.
 • També destina inversions a la creació de coneixement a Llatinoamèrica.
 • El Codi Ètic de Naturgy, unit a l'adhesió a iniciatives externes com el Pacte Mundial de les Nacions Unides, reflecteix el compromís formal de la companyia amb una manera d'actuar íntegre, responsable i transparent.