Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > CreaRSA

CreaRSA

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa d'Economia Social

Dimensió

Micro (menys de 10 treballadors/es)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Producció audiovisual, la comunicació i la formació en Responsabilitat Social

Nombre de treballadors/es

4 persones treballadores

Documentació i resum

Resum

Fitxa de bones pràctiques CreaRSA

Àmbit econòmic
 • Recull els principis de l’economia social, solidària i l’RS. A més, el seu enfocament estratègic se centra, tant en l'ambit intern com extern, en:
  1. Drets humans i la defensa de la competència lleial al sector audiovisual (aplicació de conveni col·lectiu).
  2. Impuls de la diversitat cultural i la igualtat d’oportunitats, així com visibilitzar les causes socials.
  3. Perspectiva de gènere: treballen constantment per corregir els biaixos de gènere que es puguin donar a nivell intern/extern (sobre els que poden influir).
  4. Innovació social: promouen la generació de dinàmiques pel desenvolupament d’espais de co-creació creativa, transversal i flexible en el marc de la Responsabilitat Social Audiovisual (que també forma part del seu nou corporatiu).
  5. Màrqueting responsable i comunicació: alineat totalment als valors mencionats anteriorment.

Àmbit ambiental

 • Medi ambient i reducció de consum: es realitzen accions puntuals de reducció de consum de paper, les compres que realitzen són fonamentalment de productes ecològics i reciclats amb la intenció de convertir-se en una oficina verda.
 • Mobilitat sostenible: tot el seu equip utilitza el transport públic per traslladar-se a l’oficina i a les reunions que tenen.
 • Altres: a l'hora d'organitzar esdeveniments, tenen en compte criteris ambientals en la seva organització i quan han d’adquirir nous productes preveuen criteris de consum responsable. 

Àmbit social

 • Igualtat d’oportunitats i no discriminació:  disposen d’un Protocol per prevenir, detectar, actuar i resoldre situacions d’assetjament sexual per raó de sexe, per garantir la igualtat d’oportunitats i no discriminació de les persones LGTBI i el tenen publicat a la seva pàgina web.
 • Formació interna: Entre altres accions formatives, destaca la seva participació en el programa de recolzament a projectes emprenedors en el marc de les indústries creatives i culturals (Creamedia) impulsat per Bcn Activa (Ajuntament de Barcelona).
 • Relació amb el client: disposen d’eines per valorar la satisfacció del client,  qualitat del servei.
 • Conciliació de la vida personal i laboral:
  1. Internament: funcionen per objectius i la distribució del temps de treball la decideix cada persona treballadora en funció de les seves necessitats. Es promou el teletreball i la flexibilitat horària. 
  2. Externament: col·laboren amb la Iniciativa per a la Reforma Horària mitjançant un projecte audiovisual per a la sensibilització i l’aplicació de bones pràctiques. A més, es troben adherits al Pacte de la Reforma Horària.
 • Integració amb la comunitat: Participen en la xarxa cooperativista, a l’Audiovisual (clúster del sector), són socis de Respon.cat, han participat en el programa RSE.Pime per a la detecció d’àrees de millora i avançar en la gestió de l’RSE. També, col·laboren amb la Universitat Abat Oliva CEU (màster en RS audiovisual), entre d’altres.
 • Han orientat i donat formació professional a més de 120 alumnes i graduades del sector audiovisual en pràctiques per millorar les seves habilitats i accelerar la seva entrada al món laboral.