Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Fruits de Ponent, SCCL

Fruits de Ponent, SCCL

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa d'Economia Social

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Agropecuari

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Producció i distribució de fruita

Nombre de treballadors/es

224 persones treballadores de mitjana anual

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE Fruits de Ponent 2020

Àmbit econòmic

 • Ferm compromís amb la qualitat, el medi ambient i la responsabilitat. Basen la seva actuació en aquests criteris: Màxima qualitat del producte, foment de la innovació, consciència mediambiental i promoció de l’entorn social. Els 100% dels seus soci segueixen pràctiques de producció sostenible.
 • Pel que fa als sistemes de gestió, són signants dels 10 principis del Pacte Mundial i la memòria de sostenibilitat ha estat elaborada de conformitat amb el “nivell essencial” de la Guia G4 del Global Reporting Iniciative.
 • 100% proveïdors locals primeres matèries i 100% certificats amb Global Gap, certificació de productes agrícoles en termes de qualitat, seguretat, sostenibilitat, etc.).

Àmbit mediambiental

 • Diverses accions per a la reducció del consum d’energia i emissió de CO2 (millores en l’equipament, formació sobre eficiència energètica als seus treballadors/es, accions de sensibilització, etc. L'any 2020 van reduir el 37% les emisions de CO2 respecte del 2019.
 • Des de l’any 2012, participen en el programa d’Acords Voluntaris per a la reducció de gasos d’efecte hivernacle. També, disposen d’un Comitè d’eficiència energètica que vetlla per les bones pràctiques en aquest matèria.
 • Totes les explotacions estan certificades pels protocols de producció integrada (certifica la traçabilitat del producte i garantitza la seguretat alimentària de la fruita) i GlobalGap.

Àmbit social

 • Disposen d’un mapa molt detallat i exhaustiu de tots els seus grups d’interès on s’indiquen els canals de comunicació, les seves necessitats i expectatives. Disposen d’un Codi de conducta on es recullen tots els compromisos de l’empresa amb els grups d’interès.
 • Cadena de subministrament: sistematitzada en totes les seves fases i aplicació de principis/valors a tots els seus proveïdors. Fruits de Ponent garantitza la salubritat i traçabilitat a tota la seva cadena de subministrament, assegurant uns paràmetres totalment adequats pel consum humà.
 • Disposen d’un pla d’igualtat d’oportunitats i col·laboren amb diverses associacions per a la integració de social i laboral de persones en risc d’exclusió i/o amb discapacitats. 62,68% de dones en plantilla.
 • Creació de la Fundació Fruits de Ponent gestiona totess aquelles accions i inversions socialment responsables i que beneficien als grups d’interès de la Cooperativa. Entre aquestes accions trobem les del foment de la formació, hàbits saludables, etc dels seus treballador/es. L'any 2020 van realitzar un total de 1.262 hores de formació.
 • Gran implicació amb la comunitat educativa, científica i territorial per a l’impuls de diverses accions socials (UdL, ACUDAM, projecte INCORPORA de La Caixa) i bones pràctiques alimentàries (La buena fruta, 365 días al año, etc). L'any 2020 van invertir 100.000 € en acció social.