Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > SABA

SABA

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Gestió d'aparcaments

Nombre de treballadors/es

2.068 persones treballadores

Facturació

200.529 milers d'euros

Documentació i resum

Resum

Memòria de sostenibilitat SABA 2020

Àmbit ambiental

 • Disposa de la certificació energètica ISO 50001, convertint-se en la primera empresa del sector d’aparcaments a aconseguir-la. 
 • Projecte LED: desplegament de LED en aparcaments d’Espanya, Portugal i Itàlia.
 • Ha desenvolupat el Projecte OPERAR: Optimització de les operatives d’encès a l’aparcament, ajust d’equips i substitució progressiva d’equips per altres més eficients (A+).
 • També ha obtingut la certificació ISO50001, que se suma a la certificació ISO140001, sent la primera organització de el sector a disposar d'un sistema de gestió mediambiental acreditat amb les dues certificacions. 
 • Càlcul de la petjada de carboni realitzat per una entitat independent.
 • El sistema d'eficiència energètica de Saba disposa d'una eina de monitorització a temps real que permet el seguiment i control dels consums energètics. En 2018, aquest sistema es trobava implementat a Espanya i Itàlia, i està prevista la seva implementació a Portugal per 2019. El 2020, el consum energètic global del Grup va ser de 30.750.745 kWh (respecte 34.398.477 kWh el 2019), fet que suposa una reducció d'una mica més del 10%.

Àmbit social

 • Treballa per garantir la igualtat d'oportunitats i la no discriminació per raó de gènere, raça, país d'origen, religió, o edat. En aquest sentit, fomenta la incorporació de la dona en l'àmbit laboral.
 • La plataforma de formació e-learning Campus Saba disposa d'un catàleg de formació tant per a personal d'operacions com per al personal d'estructura d'oficines. El 2020 es van impartir un total de 15.034 hores de formació.
 • L’empresa és membre del Pacte Mundial de les Nacions Unides.
 • Ha signat acords amb la Fundació Once i el Grup Sifu per a la subcontractació de serveis  auxiliars a aparcaments,  impulsant la integració de persones amb discapacitat.
 • Adhesió al Programa Incorpora de l’Obra Social “La Caixa”, una iniciativa basada en la intermediació laboral per a facilitar la integració en el mercat de treball a persones en risc d’exclusió social.
 • Pel que fa a les mesures d'accessibilitat de persones amb discapacitat, a Espanya, gairebé el 90% els aparcaments són accessibles a persones amb mobilitat reduïda via ascensors.