Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Ingecal, Ingeniería de la calidad y del medio ambiente, SL

Ingecal, Ingeniería de la calidad y del medio ambiente, SL

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Petita (entre 10 i 49 treballadors/es)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Activitats en la consultoria i formació en les àrees qualitat i medi ambient.

Nombre de treballadors/es

25 persones treballadores

Facturació

951.496,18 €

Documentació i resum

Resum

Memòria de sostenibilitat Ingecal 2020

Àmbit econòmic

  • Estan adherits al Pacte Mundial de Nacions Unides. Cada exercici s’ha publicat l'informe de progrés.
  • Ingecal es compromet a un comportament ètic a tota la seva activitat mitjançant el document públic Política de gestió. 

Àmbit mediambiental

  • Formen part del Programa d'ACO2RS Acords Voluntaris de la Generalitat de Catalunya, per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH). Cada exercici publiquen l'inventari d'emissions equivalents de CO2 i les mesures de reducció aplicades (ús de videoconferències en projectes de consultoria, reducció dels residus d'envasos lleugers eliminant el material de plàstic d'un sòl ús, augment de la flota de vehicles amb criteris  ambientals híbrids, etc.).
  • Han signat el Compromís ciutadà per la sostenibilitat de  l'Ajuntament de Barcelona, obert a la implicació i aportació de totes les organitzacions ciutadanes il·lusionades i compromeses amb el futur de la ciutat.

Àmbit social

  • Estan adherits al Manifest per uns horaris més responsables promogut per ARHOE (Comissió Nacional per a la Racionalització dels Horaris Espanyols).
  • L'any 2020 van realitzar un total de 236 hores de formació.
  • Ingecal és una organització signant del Charter de la Diversitat, pel qual es comprometen a respectar les normatives vigents en matèria d'igualtat d'oportunitats i anti-discriminació.
  • Han participat amb el projecte Seient Solidari (cessió 20 % de les places de les diferents activitats formatives a persones en situació d’atur) en el projecte de Forética Enterprise 2020 a Espanya. Enterprise 2020 és l'única iniciativa de lideratge empresarial reconeguda per la Comissió Europea en la seva última Comunicació sobre RSE.
  • INGECAL s'ha adherit a l'Economia del Bé Comú i a la "Xarxa europea de promoció de la salut en la feina - Declaració de Luxemburg", entre d'altres. L'any 2020 van fer donacions per valor de 2.820 €.