Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > BASI, SA

BASI, SA

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Tèxtil

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Confecció textil

Nombre de treballadors/es

464 persones treballadores

Facturació

70.500.000 €

Documentació i resum

Resum

Àmbit econòmic:

 • Implementació definitiva del Compliance de BASI que consisteix en l’adopció i execució d’un programa de prevenció de riscos penals destinat a evitar, detectar i, en el seu cas, corregir la comissió de delictes a l’empresa, incloent mesures de vigilància i control.
 • L'RSE és considera un element transversal a tots els Departaments de la companyia. Exemple: el Dpt. de compres selecciona als proveïdors amb criteris de compra responsable, tant ètics com socials i ambientals.

Àmbit ambiental:

 • Venda per internet. L’E-commerce contribueix a la sosteniblitat perquè evitarà gran nombre de desplaçaments.
 • Aposta per les “3R”: han impulsat molt la reutilització, reciclatge i la reducció a la seva cadena de producció. Un cop externalitzada la producció, han consensuat mètodes al respecte amb els dpts. encarregats.
 • Col·laboren anualment amb l’organització WWF per a la difusió de les accions de sensibilització mediambiental.
 • BASI se sotmet voluntàriament a auditories i avaluacions per conèixer l’estat de les seves actuacions a nivell mediambiental (Ex: auditoria ECOEMBES, auditoria de factures energètiques per identificar oportunitats de reemborsament, etc).

Àmbit social:

 • Millores salarials (complement per accident de treball fins al 100%, complement per maternitat fins al 100% del salari real en casos de base de cotització superior al topall, etc), beneficis socials (2 rutes de transport col·lectiu al centre de Barberà del Vallès, menjador a l’empresa, etc) i jornada flexible per aquelles persones treballadores que ho necessitin.
 • Existeixun Comitè de Prevenció de Riscos Laborals que treballa conjuntament amb el Departament de RRHH.
 • Disposen d’un servei d’atenció al client on es gestionen els suggeriments, queixes i (si hi hagués), denúncies que es plantegen per part dels clients.
 • Donatius econòmic i en espècie de BASI a entitats lucratives i no lucratives.
 • Col·laboren amb entitats del territori per a la inserció laboral dels joves i de persones amb risc d’exclusió social.