Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Fundació Gentis

Fundació Gentis

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Entitat sense ànim de lucre

Dimensió

Mitjana (de 50 a 249 treballadors/es)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Serveis inclusió sociolaboral de diferents col·lectius

Documentació i resum

Resum

Apartat web RSE Fundació Gentis

Àmbit de bon govern

 • A la Fundació es promou un model de governança inclusiva per implicar els tres òrgans existents: de govern, de gestió i de representació i participació.
 • Disposen d’un Codi Ètic de la Xarxa d’Organitzacions d’Economia Social Plataforma Educativa.
 • Utilitzen el Balanç Social que promou la Xarxa d’Economia Solidària, una eina per fer visible el retorn social i els impactes positius que generen el teixit d’organitzacions que formen l’economia social i solidària (ESS).

Àmbit econòmic

 • La Fundació Gentis disposa d’un procediment per a la gestió dels subministraments que s’ha anat actualitzant fins a data d’avui amb l’adaptació a la Norma ISO 9001:2015 a nivell de processos. A més, es promou la contratació de proveïdors locals i se’n fa un seguiment molt exhaustiu del nivell de qualitat del servei.
 • També tenen un protocol de selecció d’empreses proveïdores per garantir la prospecció del mercat i contractació de la millor proveïdoria. A més, al seu codi ètic, incloeun un apartat específic sobre relacions amb clientela i proveïdoria.
 • Per últim, disposen d’un seguit de criteris de selecció dels proveïdors per promoure una compra responsable.

Àmbit mediambiental

 • Gestió de residus basada en la reducció i reaprofitament. Una de les fites incloses al seu Pla Estratègic 2019-22 és l'anomenada Zero residus: seqüència 9R: repensar, redissenyar, refabricar/renovar, reparar, redistribuir, reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar.
 • Pel que fa a l'educació i sensibilització ambiental, participen en taules sectorials relacionades amb temes de sostenibilitat ambiental i preservació del medi ambient.

Àmbit laboral i social

 • A la Plataforma Educativa, disposen d'una guia de llenguatge no sexista, protocol per a la prevenció, denúncia i sanció de l’assetjament sexual, per raó de sexe, d’orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere i un pla d’igualtat.
 • Es promou la paritat de la plantilla i als òrgans de govern. També tenen definida una política d’accés, mesures de conciliació i desenvolupament del capital humà.
 • Al 2019, el 90% del personal va rebre formació. Un total de 1.641 hores. Un 15% més que l’any anterior.
 • La Fundació Gentis compta amb un pla de voluntariat (on es concreten les accions de voluntariat, la formació prevista, els canals de comunicació, etc).
 • Integració amb la comunitat (accions en l’àmbit de l’educació, formació, recerca, etc., i gestió lingüística): la Fundació Gentis participa en taules sectorials i/o programes amb la finalitat de potenciar la transferència de coneixement entre organitzacions del sector.