Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Hospital Plató

Hospital Plató

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Fundació

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Salut

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Serveis d'atenció a la salut

Nombre de treballadors/es

2080 persones treballadores de plantilla mitjana

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE Hospital Plató 2022

Vector econòmic

 • Hospital Plató han obtingut el Segell d’Excel·lència Europea EFQM 500+. que identifica l'Hospital Plató com una organització orientada cap a l’excel·lència.
 • S'ha definit un Pla de Responsabilitat Social (PRS) que defineix les línies per integrar, potenciar i de forma sistematitzada preocupacions socials i mediambientals de l'hospital així com en les relacions amb els interlocutors.
 • Memòria d'RSE segons la norma SGE21.

Vector ambiental

 • Els cartutxos de tòner són 100% reciclats i els gasos liquats i comprimits són 100% consumits. Hospital Plató ha instal·lat nous equips de climatització tipus “Fan Coil” que gestionen la potència lliurada i el volum de refrigerant segons la necessitat de climatitzar i disminuir el consum energètic.
 • Alhora, els equips electrònics que es compren (impressores, PC, etc.) disposen de la certificació d’eficiència energètica. Fa cinc anys es va instal·lar un sistema intercanviador de calor per a la producció d’aigua calenta sanitària. Aquest sistema instal·lat sobre el circuit de l’aire condicionat produeix el 45% del consum de les calderes. A aquesta millora s’afegeix que en la renovació de la xarxa d’aigua calenta sanitària es protegeixen les canonades amb material aïllant, de manera que conservin millor la temperatura de l’aigua en el seu recorregut.
 • Es realitza formació interna de personal assistencial sobre el Pla de Gestió de Residus. S’han col·locat contenidors per a la recollida de paper per a reciclatge de documents.
 • S’utilitzen productes químics de neteja, desinfecció i esterilització lliures d’aldehids. També destaquen la instal·lació de lluminàries LED, la substitució d'equips de climatització menys eficients que disminuiran el consum energètic i les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH), l'augment de comptadors en la instal·lació de sistemes de control de l'hospital, un canvi de bombes de distribució i la instal·lació de variadors de freqüència.
 • Instal·lació de contenidors reciclables pels residus de tipus III (biològic) a l’edifici del CEK per a reduir l'ús d'envasos de plàstic d'un sol ús i utilització de bates de roba rentables de color blau a les sales de cultiu per evitar les bates d’un sol ús.

Vector social

 • S'ha definit un Pla de conciliació de la vida personal amb la laboral que conté punts com la reducció de la jornada el cap de setmana, excedències especials, permisos retribuïts o reducció horària per a lactància. Altres accions incloses en aquest Pla són: obsequis al naixement d’un fill, revisions ginecològiques, activitats lúdiques, etc.
 • Des de la direcció també es promouen els sistemes d’iniciatives i suggeriments per part de l’equip humà. La principal informació dels treballadors prové de l’enquesta bianual de clima industrial que comprèn aspectes com el grau d’identificació, estructura jeràrquica, característiques del lloc de treball, etc.
 • Hospital Plató compta amb un Pla d`ètica institucional i una Guia de comportament ètic que preveu específicament el compromís d’evitar qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe, estat civil, raça, condició social, etc.
 • S'ha signat una aliança amb l’Associació Catalana contra el càncer. Un projecte del voluntariat de l’hospital que inclou la cessió de la sala d’actes per a la formació de voluntaris. En l'àmbit sociall destaquen: estada formativa de tres professionals de l'Hospital Youssou N'Mbarganes Diop al nostre hospital i renovació de les taules a l'Escola Keur Tata Oumy, entre d'altres.