Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > La Farga Yourcoppersolutions, S.A.

La Farga Yourcoppersolutions, S.A.

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Industrial

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Sector i subsector

Industrial

Nombre de treballadors/es

420 persones treballadores

Facturació

1.498.869.974 €

Documentació i resum

Resum

Informe de sostenibilitat La Farga 2021

Àmbit econòmic

 • La innovació és un dels pilars bàsics de la companyia a través que permet aportar un valor diferencial per als seus clients i també és decisiva per a l’entrada a nous mercats. Aquesta aporta es concreta amb la creació d’una nova àrea corporativa: la direcció d’enginyeria.
 • Disposa d’una política de gestió de proveïdors, per tal d’orientar a la cadena de proveïment en la incorporació de pràctiques de gestió socialment responsables, a través també del codi ètic.
 • Disposa d’un protocol de bon govern basat en tres eixos: ètica, transparència i responsabilitat. El protocol detalla els drets i les obligacions de les persones accionistes i conselleres incloent la seva retribució i vinculant, a aquesta, el desenvolupament de l’organització també en termes socials i ambientals.

Àmbit ambiental

 • Es promouen mesures de millora de l'impacte i control de les emissions de CO2 per minimitzar-les.
 • Aplica millores tècniques per a la gestió ambiental conegudes com a BAT (Best Available Technology) tant per a accions preventives com correctores, per evitar i reduir les emissions i l’impacte ambiental de la seva activitat.
 • Les tres empreses industrials del Grup disposen de certificació segons la norma ISO 14001. El 2021 gairebé la totalitat dels materials consumits procedien de fonts renovables. També s'han instal·lat nous comptadors d'energia per conèixer de manera més fiable els consums energètics.
 • Utilitza un procés pirometalúrgic (Cosmelt Process) pel reciclatge del coure que no genera cap residu sòlid, elimina totes les seves impureses i minimitza l'impacte ambiental, ja que redueix el nombre d'etapes en el procés de reciclatge.
 • El 2021 es van valoritzar el 93% de els residus (91% el 2020).

Àmbit social

 • Disposa d'una política de beneficis socials que cobreix diferents àmbits enfocats principalment a la millora de la qualitat de vida de les persones treballadores i a afavorir la seva integració i motivació amb la companyia. L'any 2021 van realitzar un total de 40 activitats formatives per valor de 75.299 € (4913 hores de formació).
 • El 40% de la pantilla disposa de flexibilitat en l'horari d'entrada i la sortida.
 • La Farga Group prioritza la contractació de persones treballadores residents a l'entorn local.
 • L'aposta per l'ocupació de qualitat es posa de manifest amb d'un de la plantilla amb contracte indefinit. El Pla de Comunicació Interna (PCIA) és l'eina bàsica per fomentar la cohesió de l'equip i mantenir als empleats constantment informats.