Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > ACTUA, SCCL

ACTUA, SCCL

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa d'Economia Social

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Cooperativa d'iniciativa social

Nombre de treballadors/es

227 persones treballadores

Facturació

7.476.220,28 €

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE Actua 2021

Àmbit econòmic:

 • Pla Estratègic centrat en 5 eixos: "Persones, clients, innovació, compromís social, i excel·lència en els processos".
 • Marc Estratègic RSE, per treballar la integració de l'RSE de manera transversal, estratègica i operativa.
 • També disposen d'un Codi de Conducta, publicat al web.
 • Sistema Integrat de Gestió: Qualitat (ISO 9001), Medi Ambient (ISO 14001), Seguretat i Salut en el treball, Innovació, Responsabilitat social.

Àmbit ambiental:

 • Han aconseguit acreditar-se per UNE-EN ISO 14001 en tots els seus centres.
 • Compromís amb el Programa d’Acords Voluntaris de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic (reducció CO2). Presenta dades sobre emissions de gasos, directes i indirectes i han aplicat diverses mesures d’estalvi energètic. Disposen de diversos vehicles elèctrics, fet que els permet reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera a més de l’estalvi en combustible.
 • Externalització de la recollida residus sanitaris KOMPASS.

Àmbit social:

 • Mesures addicionals de conciliació en conveni propi. També han aprovat plans formatius individualitzats dels quals la cooperativa en beca el 50% del cost dels estudis superiors que aportin algun tipus de valor afegit o interès estratègic.
 • Beneficis Socials en conveni propi.
 • Segell Bequal Plus de compromís amb la discapacitat.
 • Formen part de la xarxa XES com a part del seu compromís amb l’economia social i solidària i anualment realitzen el balanç social complet.