Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Fundació Privada Hospital Asil de Granollers (FPHAG)

Fundació Privada Hospital Asil de Granollers (FPHAG)

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Fundació

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Salut

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Serveis i atenció sanitaris

Nombre de treballadors/es

1.585 persones treballadores

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE Fundació Privada Hospital Asil de Granollers 2019

Àmbit econòmic

 • Compra de proximitat, ús de recursos locals i cadena de subministrament i es promou l’ús de proveïdors socialment responsables i locals.
 • Per a les compres i la logística, existeixen els procediments de selecció de proveïdors socialment responsables. A més, s’intenta que els seus proveïdors també realitzin accions d’RS (Ex. Viver Bell-lloc, tasques de jardineria).
 • La FPHAG realitza només activitats promocionals o patrocinis relacionats amb la seva missió assistencial. A més, incorporen i promouen una estratègia de canvi d’actituds, d’idees i de comportaments en la comunicació corporativa.
 • Pel que fa a la igualtat d’oportunitats i no discriminació han realitzat una campanya sobre igualtat i violència de gènere: taula informativa, xerrades, tallers pràctics, etc.
 • Promoció d’un entorn de treball segur i saludable des del punt de vista físic, psicològic i emocional: es realitzen enquestes periòdiques per tal d’implementar accions de millora en l’àmbit de la salut física i psicosocial i la seguretat de la plantilla.

Àmbit mediambiental

 • Disposen d'un Pla ambiental: la FPHAG s’ha compromès a disminuir els riscos i els impactes ambientals de l’activitat sanitària, amb la monitorització i disminució en l’ús de l’energia, prevenir la contaminació i promoure un desenvolupament sostenible. L’any 2013, van elaborar un Pla ambiental amb un seguit d’objectius sobre consum energètic, emissions, etc.
 • Pel que fa a la gestió de residus calculen i controlen les emissions de CO2 amb taules comparatives anualment.
 • Al 2019 es van començar a fer revisions mensuals internes sobre l’eliminació dels residus del grup III, que són els que necessiten mesures de prevenció durant la seva manipulació, recollida, emmagatzematge, transport i eliminació.

Àmbit social

 • Integració amb la comunitat: realitzen gran nombre d’activitats amb el suport de l’Ajuntament i d’empreses/entitats del territori. Alguns exemples: Programa de cribatge del càncer de mama/ del càncer de còlon i recte/ diabetis, endocrinologia i nutrició; Rialles terapèutiques (Pallapupas), etc. 
 • Impuls de voluntariats a diferents entitats (Fundació Oncovallès, Fundació Stanpa, Creu Roja, etc.) amb les que col·laboren de forma habitual.
 • Reconeixement social: l’any 1999, la UNICEF va concedir a l’Hospital General de Granollers l’acreditació d’Hospital Amic dels Nens, en reconeixement a la tasca que fa el centre de promoció, protecció i assistència a l’alletament matern com una peça fonamental en la salut maternoinfantil i com a primer benefactor de la salut del nen.