Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Can Cet

Can Cet

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Mitjana (de 50 a 249 treballadors/es)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Centre Especial de Treball

Nombre de treballadors/es

325 persones treballadores

Facturació

2910225,14 €

Documentació i resum

Resum

Memòria anual 2018

Àmbit econòmic

 • Disposen d’un codi ètic disponible a la seva pàgina web.
 • Disposen de l’Etiqueta Responsable (distintiu que es verifica en el marc de la Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya), exigeix una actuació transversal en els 3 àmbits de l’empresa: Econòmic, Social i Ambiental i es tracta d’un distintiu que mostra la gestió responsable i es configura com una eina per al consum responsable.
 • Certificats per la SGE 21 (Sistema de Gestió Ètica i Socialment Responsable, primera norma europea que estableix els requisits que ha de complir una organització per integrar en la seva estratègia i gestió l’RS).
 • Gestió ètica de les finances:  sempre que és possible, utilitzen els serveis d’entitats financeres de banca ètica com és el cas de Triodos Bank.

Àmbit ambiental

 • Impuls d’accions d’estalvi en el consum energètic (climatització, ventilació, ús de l’electricitat, etc), utilització de les millors alternatives des del punt de vista mediambiental en els productes de l’àrea de jardineria, medi ambient i l’ àrea de neteja.
 • Des de l’any 2010, CAN CET va adequar la seva seu corporativa per dotar-la d’un ambient més agradable i lluminós. Es va realitzar un estudi d’harmonització de l’energia, instal·lar un sistema de refrigeració que assegurés l’aire fresc i renovat, etc.
 • Compleixen amb la ISO 14001 (referent a la minimització dels residus que produeix). L'any 2018 van reduir un 6,33% les emissions de Co2.
 • L'any 2018 el 60% de la seva flota està formada per vehicles híbrids o elèctrics. 

Àmbit social

 • CAN CET disposa de mesures de conciliació i flexibilització d’horaris. Pel que fa a la formació, es van invertir 643 hores l'any 2018.
 • Compta amb un Comitè Ètic i d’Igualtat encarregat de vetllar per la diversitat i la no discriminació de cap de les seves persones treballadores per raó de raça, sexe, procedència o edat.
 • Disposen de la Unitat de Suport a l’Activitat Professional (UAAP) formada per treballadors socials i psicòlegs que donen suport a les diferents àrees i fan seguiment dels casos.
 • A tots/es els/les empleats, se’ls aplica el Projecte Individual d’Inserció (PII): per avaluar el millor lloc per a la persona treballadora i les possibilitats futures dins l’empresa.
 • Accions d’integració amb la comunitat: implicació en diferents organitzacions i iniciatives del 3er sector com l’agricultura ecològica, l’eficiència energètica i la divulgació dels valors de l’EBC.
 • Realització d’enquestes anuals confidencials sobre qualitat del lloc de treball i clima laboral, desenvolupament d’activitats teambuilding i lúdic-formatives.
 • Aposta decidida per una gestió ètica dels subministraments (voluntat d’aconseguir que la totalitat dels seus proveïdors disposen de certificacions de qualitat ambiental i social.