Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Fundació Puigvert

Fundació Puigvert

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Fundació

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Salut

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Serveis mèdics

Nombre de treballadors/es

685 persones treballadores

Documentació i resum

Resum

Fitxa Pacte de les Nacions Unides
Portal de transparència I Memòria RSE 2022 de Fundació Puigvert

Àmbit de Bon govern
 • Comunicació continuada de les accions.
 • Dispoden d'un Canal Ètic i un Codi Tipus de protecció i confidencialitat de les dades.
 • Establiment i seguiment de les aliances amb altres entitats.
 • Han realitzat campanyes de sensibilitació en ciberseguretat.
Àmbit econòmic
 • Inversió en la transició verda, ètica i justa i transformació digital responsable.
 • Realitzen innovació, recerca i desenvolupament.
 • Segueixen criteris de fiscalitat responsable.
 • Compres de proximitat i ús de recursos locals. Pel que fa a la cadena de subministrament: homologació d'empreses proveïdores amb criteris d’RS i sostenibilitat.
Àmbit mediambiental
 • Pla d'infraestructures i reforma d'instal·lacions que recullen requeriments ambientals.
 • Així mateix, incorporen criteris d'economia circular en les àrees quirúrgiques i tasques en general.
 • Facilitat en l'aparcament de bicicletes i patinets per als professionals i persones usuàries.
Àmbit laboral i social
 • L'apicació del conveni del SISCAT.
 • Han implantat un Pla d'igualtat i la figura de l'agent d'igualtat.
 • Han dut a terme la Campanya #Igualtat#Empatia#Treballem en equip#Respecte.
 • Actuacions en matèria d’integració de la cultura preventiva dins l’empresa (informació i sensibilització de bones pràctiques, etc.). Destaca el Programa de Salut Mental positiva.
 • Formació i prevenció en prevenció de riscos laborals.
 • Foment de l’accessibilitat universal (instal·lacions, web corporativa, etc.).
 • Participació en la Campanya BCN Games.