Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Dallant, SA

Dallant, SA

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Mitjana (de 50 a 249 treballadors/es)

Sector

Industrial

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Producció d'aromes per a l'alimentació

Nombre de treballadors/es

230 persones treballadores

Facturació

43,5 M€

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE Dallant 2020

Àmbit bon govern
 

 • Es comunica amb els diferents grups d’interès.
 • Té un codi de conducta ètica per a la direcció i la plantilla.
 • Pel que fa a les certificacions, disposa d’un sistema de gestió de la qualitat segons l’estàndard ISO 9001:2015 i el 45001:2018.
 • Està certificada amb l’FSSC 22000 Food Safety System Certification que garanteix la seguretat alimentaria en la fabricació de productes alimentaris.

Àmbit econòmic

 • Ha actualitzat la maquinària del departament d’innovació i creació d’aromes per disminuir procediments en la línia de producció per ser més eficients, simplificant processos i millorant el rendiment de les persones treballadores.

Àmbit mediambiental

 • Dallant aplica diferents procediments per reduir les emissions de CO2, revaloritzant i reduint els residus i disminuint de manera notable el consum d'aigua. Des de l'any 2012 Dallant normalitza el subministrament d'energia elèctrica amb proveïdors que únicament subministren el 100% de l'energia d'origen renovable. L'any 2020 van tenir un estalvi d'energia de 289,34 Gj.

Àmbit laboral i social

 • Ha incorporat el teletreball i es van adaptar els llocs de treball amb les mesures de seguretat per fer front a la COVID-19.
 • Polítiques d'atenció a la diversitat i plans específics de prevenció de riscos laborals: es fomenta la diversitat en l'organització per tal de diversificar talent i acomodar-lo a les necessitats organitzatives; integrant a persones amb diferents característiques culturals, sensorials i/o físiques en l’entorn de treball.
 • Excel·lència Organitzativa: Dallant creu que l'organització és un ésser viu, amb vasos comunicants, que afavoreixen el creixement col·lectiu. L'alineació de l'organització amb les necessitats dels clients és un repte quotidià.
 • Disposen d'un Pla de formació i desenvolupament.
 • Realitzen aliances estables amb diferents organitzacions no lucratives. El seu eix d'acció està orientat de manera preferent a la infància i els joves en situació de vulnerabilitat. Entre aquestes destaquen: Fundació Banc dels aliments, Fundació Fàtima, Banc de Sang i Teixits, Fundació GAEM, i l'Obra social St.Joan de Déu.