Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > TERSA

TERSA

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Tractament i selecció de residus

Nombre de treballadors/es

403 persones treballadores

Facturació

94,07 M€

Documentació i resum

Resum

Memòria de sostenibilitat Tersa 2021

Àmbit econòmic

  • Elabora memòries de sostenibilitat seguint els estàndards Global Reporting Initiative (GRI).
  • Ha iniciat el procés d’elaboració del Pla de responsabilitat social corporativa del grup que establirà els compromisos en la gestió de la RSC, la contribució a l’Agenda 2030, i la identificació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible estratègics i prioritaris.
  • Té un codi de conducta, una guia d’anticorrupció i una Bústia ètica, i ha organitzat formació específica sobre aquestes matèries.
  • Diversifica la compra i la contractació de serveis i subministraments. Majoritàriament les empreses proveïdores són d’àmbit local i prioritza compres a empreses de l’economia social.

Àmbit ambiental

  • Respecte de l’àmbit ambiental, la totalitat de la seva energia elèctrica consumida és d’origen renovable i a les licitacions ha prioritzat els tractaments de reutilització i reciclatge. L'any 2021 van valoritzar un total de 337.490 tones de residus.
  • Selecciona les empreses proveïdores amb criteris ambientals i fomenta bones pràctiques ambientals entre el seu personal.

Àmbit laboral i social

  • Promou la contractació de col·lectius en risc d’exclusió.
  • Ha posat en marxa la intranet corporativa on ha integrat una bústia de suggeriments i no conformitats.
  • Amb motiu de la COVID-19 va integrar activitats relacionades amb el benestar emocional i ha adaptat els cursos de formació a la modalitat en línia. A més, ha implementat una política de desconnexió digital per afavorir el benestar del seu personal. L'any 2021 van realitzar 7.829 hores de formació.
  • Compromesa amb l’entorn i la comunitat local. Ha participat en seminaris virtuals i jornades tècniques i ha signat convenis amb universitats i centres de formació professional.