Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Suministros Eléctricos Industriales Antón-Teixidó, SA

Suministros Eléctricos Industriales Antón-Teixidó, SA

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Mitjana (de 50 a 249 treballadors/es)

Sector

Industrial

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Subministrament de components d'electricitat

Nombre de treballadors/es

89 persones treballadores

Facturació

24M €

Documentació i resum

Resum

Informe RSE i més informació al web corporatiu

Àmbit econòmic

  • L’empresa està adherida al Pacte Mundial i la seva missió i valors es fonamenten en els deus principis que es materialitzen mitjançant un codi ètic i un programa de política d’integritat i transparència.
  • L’empresa ha incorporat un programa de prevenció de riscos penals per prevenir la corrupció i disposa d’un canal de denúncies i d’un comitè ètic.
  • Disposa d’una canal d’RSC al seu web on informa de les seves accions, les col·laboracions i la contribució amb l’Agenda 2030 i els ODS. A més, té un Comitè de responsabilitat social.

Àmbit ambiental

  • S’ha compromès a compensar la seva petjada de carboni mitjançant la iniciativa Climate Neutral Now.
  • Ha reduït els residus plàstics amb l’ús de materials compostables a les seves oficines, i està incorporant accions d’economia circular.

Àmbit laboral i social

  • Realitza sessions formatives sobre responsabilitat social, igualtat de gènere, codi ètic i delictes penals a tot el personal.
  • Ha creat la Comissió negociadora per iniciar l’elaboració del pla d’igualtat; ha incorporat mesures de conciliació i ha ampliat el teletreball a més plantilla; està treballant en un pla de comunicació interna, i ha difós la política d'igualtat als seus proveïdors/es, proveïdors/es auxiliars i clientela.
  • Ha dut a terme accions de col·laboració amb el tercer sector i de voluntariat per impulsar la cohesió social de la comunitat.
  • Anualment porta a terme accions de sensibilització a la plantilla perquè hi participi de manera directa a les campanyes on col·labora l’empresa.