Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Futureco Bioscience SAU

Futureco Bioscience SAU

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Petita (entre 10 i 49 treballadors/es)

Sector

Químic

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Productes per a la protecció i la nutrició de cultius

Sector i subsector

Sector Químic

Nombre de treballadors/es

53 persones treballadores

Documentació i resum

Resum

Informe de progrés Futureco 2020

Àmbit ambiental

 • A traves de la ISO 14001 s’avalua anualment el consum energètic, de paper, tòner i aigua.
 • La política de qualitat es duu a terme mitjançant la norma ISO9001 i s'ha previst unificar la ISO9001 amb el Pacte Mundial.
 • Es realitzen enviaments de comunicacions de sensibilitzacions ambientals com articles, ecoletter i comunicaions internes.
 • S’estableixen objectius anuals de reducció de consum i es comunica si s’han assolit o no. Es disposa d'una guia de bones pràctiques ambientals que es va reenviant als treballadors informant si s’han acomplert els indicadors o no.
 • Tendeixen a optimitzar l’ús de paper així com utilitzar nous materials per reduir l’ús de l’aigua i el plàstic. S’aposta per fer el màxim de tràmits en digital i es recomana no imprimir els mails si no és imprescindible.

Àmbit social

 • S’ha implementat la OHSAS18001 per a la Seguretat i Salut en el treball.
 • Existència d’un codi ètic comercial relatiu a la pràctica comercial de Futureco.
 • Disposen d’un sistema per mesurar la satisfacció dels clients.
 • Tenen una política d’acció social per participar a projectes de ONG i s'està treballant per millorar l’impacte i l’abast de l’acció social de l’empresa.
 • Col·laboren amb entitats no lucratives per afavorir el desenvolupament sostenible i la generació de riquesa igualitària com per exemple la cooperativa Entrem-hi.
 • S'han vinculat als Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS).