Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Àuria Grup

Àuria Grup

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa d'Economia Social

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Serveis a les persones amb discapacitat o risc d'exclusió social.

Nombre de treballadors/es

858 persones treballadores

Facturació

14.951.016 €

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE Àuria Grup 2021

Àmbit econòmic

  • Col·laboració amb el Clúster Créixer per potenciar la cooperació i l’activitat empresarial entre Centres Especials de treball i les Empreses d’Inserció catalanes.

Àmbit ambiental

  • Certificació EMAS 1221/2009 i ISO 22716 de Bones Pràctiques en la Fabricació de Productes Cosmètics.
  • Renovació de la ISO 14001 (Medi Ambient), la ISO 9001 (Qualitat) i l’OHSAS 18001 (Prevenció Riscos Laborals).
  • Realització d’un Pla de formació adaptat a cada projecte, en el què es destaquen els aspectes ambientals.
  • Redacció de la Política de Compres Responsable. Han instaurat la digitalització en la facturació de vendes, eliminant el paper.
  • L'emissió de gasos d'efecte hivernacle han passat de 890,80 t. anuals l'any 2017 a 386,73 t. el 2021 gràcies a l'eliminació de 2 calderes de gasoil per calefacció, substituint-les per equips elèctrics, l'ús d'energia 100% renovable durant tot l’any a totes les entitats, la renovació de la flota de vehicles amb reducció de consum de gasoil A i la reducció dels consums en general.

Àmbit social

  • Codi ètic i de bon govern de la FAP i Principis del cooperativisme de l’Aliança Cooperativa Internacional.
  • Formació en drets de les persones amb discapacitat, per aprendre a avaluar si es compleixen o es vulneren els drets i ensenyar als participants a reivindicar i defensar els seus drets.
  • S'ha endegat un projecte de menjar saludable amb Cuinara.
  • Estan adherits a European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD), una organització europea de proveïdors de serveis per persones amb discapacitat.