Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Muns Agroindustrial, SL

Muns Agroindustrial, SL

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Petita (entre 10 i 49 treballadors/es)

Sector

Agropecuari

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Productes agraris

Nombre de treballadors/es

24 persones treballadores

Facturació

24 milions d'euros

Documentació i resum

Resum

Informe de progrés Muns Agroindustrial 2020

Àmbit ambiental

 • Disposen d'una política integrada de qualitat i medi ambient, implantada, formalitzada i comunicada als diferents grups d’interés.
 • Substitució de la font d'energia elèctrica de xarxa, per plaques solars fotovoltaiques a règim d'autoconsum.
 • Segueixen criteris mediambientals en les polítiques de compra.
 • Procés de substitució de la flota de vehicles comercials per aquells que redueixen o eliminen el consum de combustibles fòssils.
 • També s'ha iniciat un procés per dotar-se de mecanismes d’avaluació de polítiques mediambientals.

Àmbit social

 • Compliment estricte dels protocols de protecció de dades i existència d'un  codi ètic per millorar la comunicació.
 • Projecte d’espais per facilitar la socialització, la relaxació i el descans.
 • Mesures de conciliació laboral, personal i familiar: teletreball, ampliació de permisos remunerats. Estan analitzant noves mesures de flexibilitat per tots els treballadors.
 • Igualtat d’oportunitats: en el marc del seu protocol contra l’assetjament, disposen d’un pla de formació i d'un canal per facilitar la denuncia d’actituds vinculades a l’assetjament i violència a l’entorn laboral.
 • Realitzen col·laboracions amb associacions, fundacions i centres especials de treball (ex. Down Lleida, Vicente Ferrer).
 • Fitxa d’homologació de proveïdors i treballant en un codi de conducta per proveïdors.