Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Muns Agroindustrial, SL

Muns Agroindustrial, SL

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Petita (entre 10 i 49 treballadors/es)

Sector

Agropecuari

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Productes agraris

Nombre de treballadors/es

24 persones treballadores

Facturació

24 milions d'euros

Documentació i resum

Resum

Informe de progrés Muns Agroindustrial 2021

Àmbit bon govern

 • Disposa d’un codi ètic i de bones pràctiques.
 • Contribueix amb l’assoliment de l’Agenda 2030 i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
 • Informa a la clientela sobre els seus valors i el seu compromís amb els ODS, en la relació quotidiana mitjançant informació en els catàlegs comercials, clàusules específiques en els contractes i en la pàgina web.
 • Comunica de manera transparent la seva activitat als grups d’interès. Ha remodelat la pàgina web perquè sigui més assequible i útil, ha impulsat la seva presencia a les xarxes socials i dinamitza la comunicació interna mitjançant iniciatives com l'edició del "Butlletí" de MUNS, una publicació periòdica que recull i difon entre tot el personal les principals novetats de l'empresa i el sector.

Àmbit ambiental

 • Disposen d'una política integrada de qualitat i medi ambient, implantada, formalitzada i comunicada als diferents grups d’interès.
 • Substitució de la font d'energia elèctrica de xarxa, per plaques solars fotovoltaiques a règim d'autoconsum.
 • Segueixen criteris mediambientals en les polítiques de compra.
 • Ha reduït el consum d'energia elèctrica per treballador i any, en un 32% respecte 2020.
 • Actualment, el 65% de la flota comercial ja està impulsada per tecnologia híbrida elèctrica i GLP. L’objectiu a mitjà termini és que el 100% de vehicles de la flota estiguin dotats de tecnologies netes que minimitzin el consum de combustibles fòssils i els seus impactes associats.

Àmbit laboral i social

 • Ha format a la seva plantilla en matèria de responsabilitat social.
 • Recentment, ha incorporat un pla de salut per a les persones treballadores amb consells i accions concretes.
 • Promou bones pràctiques de convivència als centres de treball per involucrar al personal en matèria de seguretat, responsabilitat, convivència i ús dels espais.
 • Projecte d’espais per facilitar la socialització, la relaxació i el descans.
 • Mesures de conciliació laboral, personal i familiar: teletreball, ampliació de permisos remunerats. Estan analitzant noves mesures de flexibilitat per a la plantilla.