Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Biopompas

Biopompas

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Micro (menys de 10 treballadors/es)

Sector

Comercial

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Comerç de sabons al detall

Nombre de treballadors/es

1 persona treballadora

Documentació i resum

Resum

Apartat web sostenibilitat Biopompas

Àmbit bon govern
 • Disposen d'un codi ètic i una metodologia RSE.
 • Apliquen polítiques de respecte dels drets humans.
 • Implantació de l'Agenda 2030 i dels ODS.
Àmbit econòmic
 • Inversió en la transició verda, ètica i justa.
 • Realitzen compres de proximitat i fan ús dels recursos locals.
 • Pel que fa a la cadena de subministrament: homologació d'empreses proveïdores amb criteris RSE i sostenibilitat.
Àmbit medi ambient
 • Apliquen mesures de reducció de la contaminació atmosfèrica, lumínica i acústica.
 • Consum sostenible de l'aigua.
 • En relació amb la gestió de residus, apliquen criteris d'economia circular (reducció i reaprofitament).
 • Realitzen formació i sensibilització ambiental.
Àmbit social
 • Gestió lingüística responsable i promoció de l'ús del català.
 • Promoció del consum responsable i col·laboració amb entitats socials.
 • Foment de l'accessibiliat universal (instal·lacions, web corporativa, etc.).