Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Gauss & Neumann

Gauss & Neumann

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Petita (entre 10 i 49 treballadors/es)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Assessorament en mitjans interactius

Nombre de treballadors/es

11 persones treballadores

Facturació

24 M d'€

Documentació i resum

Resum

Àmbit econòmic:
 • Indiquen que aquests 3 valors fonamentals impregnen tota la seva activitat: Admire people (cerca de l’excel·lència de les persones) / Always find a better way (desenvolupament del talent) / Ownership caring (cuida als teus clients i les seves campanyes, com a pròpies).
 • Preocupats per millorar la seva política de qualitat, estan treballant en aquests moments en un Manifest que recollirà els seus valors, metodologia de treball i compromís per l’honestedat. També, pretenen desenvolupar un sistema d’enquestes per avaluar el grau de satisfacció dels seus clients.
 • Incorporen les sugerències dels seus Grups d’interès a la seva estratègia i als seus processos de decisió mitjançant la metodologia de valors Ownership caring amb reunions de seguiment periòdiques.
 • Fomenten la total transparència entre el seu personal mitjançant l’Open Book Management que fa accessibles per a tots ells el detall de les finances de l’empresa.
 
Àmbit ambiental:
 • Declaren que no tenen un gran impacte mediambiental atès que el seu treball és tecnològic. Malgrat tot, estan començant a treballar en un document que recollirà la seva política de reciclatge que ja practiquen i altres mesures que estan implementant. 
 
Àmbit social:
 • Política de flexibilitat horària que facilita la conciliació personal i familiar. Disposen d’una metodologia per objectius (no per hores) i permeten el teletreball. A més a més, indiquen que la gestió de les vacances és responsabilitat de cada persona.
 • Disposen de formació en lideratge (programa Key Executive Program del MIT Endicott House – Boston EEUU) i formació en valors (Tallers conscients). També, disposen de cursos per millorar la seguretat i la salut de les seves persones treballadores (curs de meditació, d’ergonomia en el treball, etc).
 • Diverses col·laboracions amb ONGs a les que ajuden a crear campanyes de SEM professionals sense cap cost (Caritas Espanya, Sonrisas de Bombay Espanya i Richi Cancer Foundation EEUU). 
 • Iniciativa Start-Up: col·laboren amb elles per assegurar que les que el seu model de negoci implica el SEM, tinguin estructures de campanya correctes i un coneixement que asseguri el seu creixement. 
 • “Tallers conscients”: doten de recursos pràctics a l’equip de Gauss&Neumann perquè s’alineïn amb els principis del capitalisme conscient i promoguin el desenvolupament sostenible dels negocis. Un exemple d’activitat impulsada amb la col·laboració de la Fundació Capitalisme Conscient, organització mundial que cerca el canvi de la pràctica i la percepció dels negocis arreu del món. 
 • Per a la relació amb els seus clients fan servir la metodologia Ownership caring amb reunions de seguiment periòdiques, total transparència perquè puguin consultar en tot moment el desenvolupament dels seus comptes de publicitat, etc