Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Universitat Rovira i Virgili

Universitat Rovira i Virgili

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Administració Pública

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Educació

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Estudis universitaris

Nombre de treballadors/es

1.940 persones treballadores

Facturació

111,5 M€

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE URV 2021

Àmbit econòmic

  • Elabora l’informe Eficàcia i eficiència en l’ús de recursos amb la la voluntat d’acostar a tothom la gestió universitària. A més, es publica al Portal de transparència de la web de la URV.

Àmbit mediambiental

  • El Pla de medi ambient és l’eina per incorporar objectius ambientals a la gestió de la URV.
  • Descomptes al transport públic per a estudiants.
  • La URV és present a la Conferència de l’ONU sobre Canvi Climàtic. La URV ha reduït un 78% les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i un 54% el consum elèctric des de l'any 2005.

Àmbit laboral i social

  • Ha redactat el primer Protocol de prevenció i actuació en l’àmbit de violències masclistes i violències contra el col·lectiu LGTBI i un pla d’atenció a la discapacitat.
  • Disposa d’un observatori de la igualtat, treballa conjuntament amb la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya i, a més, participa en el Grup de Treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives.
  • La URV disposa d’un Pla d’atenció a la discapacitat, amb els compromisos de: construir una universitat accessible, garantir el principi d'igualtat d'oportunitats entre totes les persones que fan la URV (estudiants, professorat i PAS) i enfortir el compromís social i el respecte per la diversitat.
  • Col·laboració amb la Xarxa Labdoo per a la recollida, reciclatge i lliurament d’ordinadors portàtils amb finalitats educatives.
  • El Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària aposta tècnicament i econòmicament pel desenvolupament sostenible dels pobles menys desenvolupats, promovent accions que fomentin la formació de recursos humans i la transferència de coneixement i tecnologia, la promoció de la pau, la perspectiva de gènere.
  • L'any 2021 es van realitzar més de 650.000 hores de servei comunitari.