Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > MACBA

MACBA

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Administració Pública

Dimensió

Mitjana (de 50 a 249 treballadors/es)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Museu d'art contemporani

Nombre de treballadors/es

99 persones treballadores

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE MACBA 2020

Apartat RSE web

Àmbit de Bon Govern

 • El MACBA té, des de fa anys, un important compromís institucional amb la transparència i el bon govern amb l’objectiu, d’una banda, de posar a disposició dels seus usuaris i la societat en general informació rellevant i de qualitat sobre la institució i, de l’altra, fixar estratègies i avaluar-ne el grau de compliment.
 • L’any 2020 va publicar al seu portal de transparència la Política de direcció, gestió i procediments de la Col·lecció MACBA. La publicació d’aquesta política és un pas important en el procés de transparència del MACBA perquè mostra a la ciutadania el funcionament d’una de les activitats centrals del museu, incloent com hi participen els diversos agents implicats, com la Fundació MACBA i la Comissió assessora, i quins són els criteris de selecció de les obres.
 • Entenen que les compres públiques són un element important generador de canvis socials i ambientals i que forma part de la responsabilitat del MACBA difondre les mesures que es promouen des de l’àmbit públic. En aquest sentit, durant el 2020 s’ha redactat la Política de compres que pretén mostrar els principis i criteris del MACBA a l’hora d’adquirir productes i serveis d’una manera més sostenible.
 • Determina els compromisos del museu en termes de bon govern i comportament socialment responsable i estableix les responsabilitats per a la bona gestió del Codi i els canals de comunicació per a la millora i/o denúncia en cas d’incompliment.
 • Compromisos amb els grups d’interès: És objectiu prioritari del MACBA complir amb els compromisos d’obertura i relació amb el seu entorn establerts al Codi ètic.

Àmbit econòmic

 • En la seva contractació, el MACBA aplica les instruccions tècniques de contractació de l’Ajuntament de Barcelona i, en concret, la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en les exposicions, que estableix criteris concrets de sostenibilitat respecte al disseny, producció, muntatge i desmuntatge i instal·lació o reposició dels diferents elements de l’exposició; els materials i elements d’il·luminació; transport i embalatge dels diferents elements de l’exposició; elements de comunicació i neteja.

Àmbit mediambiental

 • Continuant amb la implantació del sistema de gestió ambiental que es va configurar durant l’any anterior, 2020 va culminar amb l’obtenció del Distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya, en la categoria d’equipaments culturals.
 • Una de les principals àrees de treball dins del projecte de responsabilitat social ha estat incorporar la sostenibilitat mediambiental en la producció i el desenvolupament de la seva activitat i posar en relleu el treball que el MACBA, com a institució pública, ha estat desenvolupant sempre en relació amb l’optimització de processos i la gestió eficient dels recursos.
 • Entre les mesures ambientals adoptades el 2020, cal destacar el pla de millora de l’eficiència energètica del MACBA. S’ha continuat amb el projecte de desplegament de mesures d’estalvi, renovació de tecnologies i millora de l’eficiència energètica, pel qual s’ha confirmat el cofinançament sol·licitat a l’OSIC (Oficina de suport a la iniciativa cultural de la Generalitat).
 • Pla de mobilitat. Al gener del 2020 es va finalitzar la primera fase corresponent a la mobilitat diària de la plantilla, on es recollien diverses mesures (fomentar mitjans de transport menys contaminants, flexibilitat horària i treball a distància, etc.) amb l’objectiu de reduir la seva petjada de carboni.
 • Implantació del protocol de gestió de residus i incorporació de requisits  i criteris de valoració als plecs per a contractació pública per promocionar la recollida selectiva de residus i el reciclatge.
 • Substitució de productes i materials per altres més sostenibles: productes més eficients, de proximitat i/o amb certificació d’origen.
 • Reducció de l’ús de plàstics d’un sol ús.
 • Després d’eliminar els gots de plàstic de les oficines durant el 2019, el 2020 s’han substituït les ampolles de plàstic per altres de vidre a les activitats.
 • Continuació del projecte d’economia circular. Durant el 2020 es van intensificar els esforços per racionalitzar els consums i allargar el cicle de vida dels elements (mobiliari, marcs, equipament audiovisual, etc.), organitzant la reutilització tant internament al museu com també col·laborant amb altres entitats de l’entorn (alguns exemples: préstec de peanyes per a un espectacle teatral a la Fira Mediterrània de Manresa, reutilització de marcs i vitrines d’exposicions anteriors a les exposicions del MACBA, préstec de vitrines per a una exposició a la Casa Elizalde, etc.).

Àmbit laboral i social

 • La Memòria recull mesures en relació amb l’ambient de treball i la comunicació interna, amb èmfasi en les mesures de conciliació laboral i familiar, el Pla de Formació i Desenvolupament y el Pla de Prevenció de l’Assetjament.
 • La política de conciliació de vida laboral i familiar s’ha convertit en una necessitat encara més rellevant, ja que les escoles i els serveis d’atenció a persones dependents han hagut d’aturar els seus serveis. Així doncs, el museu ha promogut la màxima flexibilitat possible per tal de poder compaginar la continuïtat de l’activitat laboral amb la situació complexa a nivell general i personal.
 • El pla de formació i desenvolupament de l’equip esdevé clau per alinear l’equip a la missió i l’estratègia del MACBA. Aquest pla té principalment tres vessants: formació transversal, formacions tècniques i formacions relacionades amb la prevenció de riscos laborals.
 • El MACBA impulsa la participació de l’equip en activitats de recerca i difusió especialitzada. A banda de la recerca i la generació de nou coneixement implícit dins de tota l’activitat, cal destacar: tretze publicacions d’articles de recerca, la majoria d’origen aliè al programa del MACBA; l’assistència a divuit taules rodones, la realització de catorze classes magistrals i cinc ponències, la participació en quatre congressos i la realització de quatre conferències.
 • El MACBA manté una plataforma de pràctiques per als estudiants mitjançant un acord amb escoles i universitats, amb les quals se signen els respectius convenis marc. L’objectiu d’aquest programa és que els estudiants puguin aplicar els coneixements adquirits i estendre’ls amb la pràctica de l’activitat del museu, familiaritzant-se amb la realitat del sector cultural.
 • Durant el 2020, el MACBA va mantenirt el seu acord amb l’ONG Refugee Friendly, dedicada a generar llaços d’amistat entre locals i refugiats a través de les seves aficions, que permet que refugiats que han arribat recentment a Barcelona puguin gaudir de les activitats dels Amics del MACBA.
 • Black Barcelona és un espai per a la visibilització, el reconeixement i la trobada de la comunitat afrodescendent, africana i aliats, per mitjà de diverses activitats literàries, teatrals, musicals, gastronòmiques o de moda. La col·laboració del MACBA amb Black Barcelona inclou activitats acollides i programació conjunta de manera regular.
 • El MACBA continua la seva aliança estratègica amb Barcelona Tech City per oferir visites al Raval a emprenedors que han arribat recentment a la ciutat i a les seves famílies per tal que coneguin l’oferta cultural del barri i del MACBA.