Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Activa Mútua

Activa Mútua

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Serveis mèdics

Nombre de treballadors/es

854 persones treballadores

Facturació

406.503.033’80 d'euros

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE Activa Mútua 2020

Àmbit econòmic:

 • Pla Estratègic amb 5 eixos: centrat en persones, clients, innovació, compromís social, i excel·lència en els processos.
 • Han desenvolupat un Marc Estratègic RSE per treballar la integració de l'RSE de manera transversal, estratègica i operativa.
 • També disposen de codi de conducta publicat al seu lloc web.
 • Sistema Integrat de Gestió: Qualitat (ISO 9001), Medi Ambient (ISO 14001), Seguretat i Salut en el treball, Innovació, Responsabilitat social i existència d'un Comitè d'RSE format pel sotsdirector general, el director de protecció dades, comunicació – servei al client- imatge corporativa, discapacitat i dependència, i el cap de qualitat.

Àmbit ambiental:

 • Acreditació UNE-EN ISO 14001 en tots els seus centres.
 • També han signat un compromís amb el Programa d’Acords Voluntaris de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic (reducció CO2). Presenta dades sobre emissions de gasos, directes i indirectes.
 • Han incorporat diverses mesures d’estalvi energètic. Com a mesures de reducció d'emissions, es continua amb el canvi progressiu per LEDs o sistemes d'il·luminació intel·ligent.
 • Externalització de la recollida residus sanitaris KOMPASS.

Àmbit social:

 • Tenen mesures addicionals de conciliació i beneficis socials en conveni propi.
 • Disposen d'un pla de formació. L'any 2020 es van impartir 11.776,00 hores de formació, obtenint com a mitjana un índex de satisfacció del 88%.
 • Disposen del Segell Bequal Plus de compromís amb la discapacitat. A les oficines sectorials desenvolupen diversos projectes específics per als usuaris amb problemàtiques comunes al sector d’activitat.
 • Han seguit desenvolupant el quart pla d'igualtat d'Activa Mútua, en línia amb els compromisos i valors de l'entitat.