Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Ferrer

Ferrer

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Farmacèutic

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Empresa farmacèutica

Nombre de treballadors/es

1.861 persones treballadores

Facturació

557 M€ d'euros

Documentació i resum

Resum

Memòria de sostenibilitat Grup Ferrer 2020

Àmbit econòmic

 • Política per a Prevenció de Blanqueig de Capitals, que des de 2018 és aplicable a totes les companyies del grup a Espanya. Aquesta política estableix un procés de coneixement del client amb caràcter previ a la seva acceptació, amb la finalitat de poder detectar risc de blanqueig de capitals en l'operativa. Els proveïdors també han de facilitar certa informació abans de ser acceptats.
 • Compra responsable amb criteris de sostenibilitat en política de compres per a homologar a nous proveïdors, treballa en la inclusió de criteris ambientals en els contractes amb proveïdors i col·laboradors, especialment en les compres indirectes. L'objectiu és incorporar, gradualment i de manera transversal, aquests criteris en els contractes amb tots els proveïdors de l'organització.
 • Disposa d'estrictes polítiques de contractació basades en la no discriminació per a garantir la igualtat i la diversitat, i que s'apliquen en tots els centres de treball.
 • L'any 2020 van realitzar 101.007 hores de formació entre els seus empleats/des.

Àmbit ambiental

 • El seu Departament d'Ecoloeconomia i Sostenibilitat elabora el Programa de Projectes de l'Estratègia de Sostenibilitat de Ferrer.
 • La Planta Farmacèutica de Sant Cugat, el Centre logístic de Sant Feliu de Buixalleu, la Planta Química de Sant Cugat, la Planta Química de Beniel i els Serveis Corporatius disposen d'una política ambiental que emana de l'Estratègia de Sostenibilitat corporativa Our Planet, Our Life, llançada l'any 2015.
 • Compra responsable: tenen com a objectius valorar positivament els sistemes de gestió mediambiental que tenen implantats els proveïdors, garantir que els productes i serveis adquirits compleixin amb els criteris ambientals definits per la companyia en matèria de sostenibilitat, és a dir, disposar dels corresponents certificats sobre agents nocius, emissions, residus i la seva gestió, entre altres.
 • Edificació sostenible en la construcció de nous centres i edificis seguint criteris com l'eficiència energètica, l'ús d'energies renovables, de materials reciclats i de proximitat, i la recuperació de l'espai verd ocupat per l'edifici a través d'una coberta vegetal, entre altres aspectes.
 • Sempre que és possible, treballen amb hotels amb certificació ambiental i pràctiques respectuoses amb el medi ambient, i prioritza els desplaçaments en transport públic. Política de reducció de residus,  des d'una perspectiva d'economia circular, els residus en Ferrer passen a ser recursos per a reduir el cercle amb un petit impacte ambiental. També disposen d'un Pla de Mobilitat Sostenible i Segura per als centres productius situats a Sant Cugat del Vallés.
 • L'any 2020 van tenir una reducció del 19 % en l'emissió de gasos d'efecte hivernacle i es van valoritzar el 70,8% dels seus residus.

Àmbit social i laboral

 • A Espanya, els centres de Ferrer es regeixen al 100% pel Conveni General de la Indústria Química i existeixen diversos comitès d'empresa en molts dels centres de Treball, amb els quals es realitzen reunions trimestrals per a tractar punts d'interès. El personal de filials es regeix pel seu conveni col·lectiu corresponent, excepte en aquells casos en què la legislació local estableix que s'apliqui la llei laboral general. També disposen de mesures flexibles de treball: Smart Work. permet a l'empleat treballar fora del centre de treball 1 dia a la setmana, sempre que el lloc de treball ho permeti.
 • Ferrer col·labora amb tres centres especials de treball (Laboratori DAU, Fundació ASPRONIS i BIBLOX) i amb altres dues empresa associades a centres especials de treball (ISS, associada amb GELIM, i EULEN, associada amb MATEIXA EFICÀCIA) per a la inserció al mercat laboral de la població local i de persones amb discapacitat i en risc d'exclusió social.
 • La Fundació Ferrer Investigació treballa amb la finalitat de potenciar i reconèixer el progrés de la recerca biomèdica a Espanya  Premi Sever Ochoa i de les beques de recerca.
 • Xarxa d'Ambaixadors per la Justícia Climàtica, amb l'objectiu de sensibilitzar i formar a nens i joves en la lluita contra el canvi climàtic (acadèmies), Fundació de Música Ferrer-Salat, Premi Reina Sofia de Composició Musical, beques per a realitzar estudis superiors en Interpretació o Composició en el Centre Superior de la Fundació Conservatori Liceu.