Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Espai Ambiental Cooperativa

Espai Ambiental Cooperativa

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Entitat sense ànim de lucre

Dimensió

Micro (menys de 10 treballadors/es)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Serveis de transició ecològica urbana a través del desenvolupament de projectes comunitaris

Nombre de treballadors/es

9 persones treballadores

Documentació i resum

Resum

Balanç social Espai Ambiental Cooperativa 2021

Infografia Balanç social 2021

Memòria d'activitats Espai Ambiental Cooperativa 2021

Àmbit econòmic

 • Al 2021 han tingut el 100% dels seus recursos financers depositats en entitats financeres ètiques i aquells recursos econòmics que han obtingut també provenien d’aquests tipus d'entitats financeres.
 • A l’hora d’adquirir un producte o servei incorporen criteris de consum responsable i intenten contactar amb proveïdors (41%) que pertanyen al mercat social de la XES i altres xarxes REAS com són: Grup ECOS, OPCIONS, sempre prioritzant els proveïdors locals.

Àmbit mediambiental

 • Sempre que és possible intenta que el que consumeix tingui un origen responsable i sostenible: el coworking on treballa part de l’equip utilitza energia 100% renovable, utilitzen tovalloles de tela en comptes de paper o assecadors elèctrics, utilitzen paper reciclat i/o de certificació d’explotació forestal sostenible.
 • Disposa d'una política, un pla d’acció i un sistema de gestió ambiental.
 • Realitza pràctiques i procediments per l’estalvi i l’eficiència en el consum d’aigua.
 • Organitza esdeveniments amb criteris ambientals.

Àmbit laboral i social

 • Té el compromís d’equitat de remuneració per sexes, distribució equitativa de la feina i presència de dones als òrgans directius: disposen d’un pla d’igualtat, vigent i amb mesures de seguiment i avaluació; el 88% de la plantilla està formada per dones i el 80% dels qui ocupen càrrecs de responsabilitat són dones; la majoria de les persones en plantilla tenen contractes indefinits; i no hi ha bretxa salarial entre homes i dones.
 • L’entitat utilitza un llenguatge no sexista i inclusiu, tant en els documents escrits com en el llenguatge verbal.
 • Disposen de mesures preventives i/o promoció de la salut al centre de treball, d’un reglament o protocol intern que millora les condicions laborals establertes pel conveni, de millores dels permisos establerts per llei en conciliació familiar i laboral, i d’un espai d’atenció emocional i cura a les persones treballadores a l’entorn laboral.
 • La cooperativa ofereix formació transversal a totes les persones treballadores i sòcies.
 • Fomenta el consum responsable i les ciutats sostenibles a través de l’assessorament, la formació, cicles d’activitats, fires i espais de sensibilització.
 • L'entitat genera serveis o materials que posa a disposició sota llicències Creative Commons.
 • Coopera amb altres entitats compartint local, coneixement i projectes.