Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Hotel rural - restaurant Can Borrell

Hotel rural - restaurant Can Borrell

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Micro (menys de 10 treballadors/es)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Hosteleria i restauració

Nombre de treballadors/es

4 persones treballadores

Documentació i resum

Resum

Fitxa de bones pràctiques Can Borrell

Àmbit econòmic:

  • Can Borrell forma part de Gestió Sostenible Rural, (GSR) que és un projecte de cooperació interregional impulsat per divuit grups de desenvolupament local de Catalunya, Balears i Aragó que pretén fomentar una nova cultura empresarial en les organitzacions.
  • Aquesta línia de treball en RSE s'emmarca dins el pla estratègic de gestió, que fa anys que venen desenvolupant, i que van iniciar participant en el projecte de Gestió rural sostenible. Així, el model d'RSE que han desenvolupat està plenament integrat dins els processos de millora permanent, l'estil de tracte cap a la clientela i els valors que volen mostrar, i el model de relacions amb tot l'entorn, ja sigui econòmic, natural o social.

Àmbit mediambiental:

  • A Can Borrell s’estan fent esforços per minimitzar l’impacte ambiental. Els valors ambientals estan arrelats en la sensibilitat personal de la família propietària i tracten d'aplicar-los al negoci, fent que el respecte al medi sigui un atribut de l'establiment. S’han dut a terme diverses inversions a fi d’adequar les instal·lacions i millorar l’eficiència energètica.
  • Hi ha una clara voluntat de sensibilitzar a la clientela en comportaments sostenibles per mitjà de conscienciadors de consum i accions d’estalvi energètic.

Àmbit social:

  • Han adoptat criteris de compra de proximitat pel que fa al producte de temporada. També estan implicats en les dinàmiques locals i amb entitats i associacions del sector a fi de crear aliances i millorar l’impacte econòmic.
  • El 2013 van participar en el projecte “SOMPirineu. Suport a l’ocupació de l’Alt Pirineu i Aran: producte local i turisme sostenible de muntanya”.
  • Cada vegada hi ha persones que desenvolupen intoleràncies o al·lèrgies a alguns ingredients bàsics alimentaris, o que per cultura, creences religioses o fins i tot per salut segueixen dietes especials. Davant aquest escenari a Can Borrell han sistematitzat processos d’elaboració de plats adaptant-se a cada necessitat.