Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > La Fageda

La Fageda

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Entitat sense ànim de lucre

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Alimentació

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Elaboració de productes lactis i serveis assistencials

Àmbit territorial

Catalunya

Nombre de treballadors/es

487 persones treballadores

Facturació

28.223.829 euros

Documentació i resum

Resum

Memòria de sostenibilitat La Fageda 2021

Àmbit econòmic

 • La Fageda té com a missió oferir la millor solució assistencial a les persones amb malaltia mental i discapacitat psíquica, adultes, amb una situació psicopatològica estabilitzada, de la comarca de la Garrotxa, fonamentada en els aspectes terapèutics del treball: Un projecte assistencial, basat en el treball “amb sentit”, serveis d’habitatge, de lleure i en un entorn i xarxa relacional adients.
 • En relació a la gestió de la qualitat, la Fageda disposa de la certificació ISO 9001-2008 en la producció de làctics, granja i jardineria.
 • La Fageda continua potenciant la seva proximitat amb el territori i fomenta l’ús dels recursos locals.
 • La majoria del total de compres han estat realitzades a les comarques gironines i el personal transportista és de la Garrotxa i les empreses distribuidores són locals. Sempre que es pot, s’escullen proveïdors del territori, o bé Centres Especials de Treball o Cooperatives, encara que aquests últims es trobin més allunyats. Es disposa d´un sistema de detecció, registre i tractament de les no conformitats detectades a les instal·lacions.

Àmbit ambiental

 • La Fageda està acreditada per la ISO 14001 de medi ambient. S’ha obtingut un resultat satisfactori del control sonomètric (contaminació acústica) realitzat per l’entitat d’auditoria i inspecció ECA.
 • Es disposa d’un pla de dejecció de purins a través de l’Associació local ARADA, la qual estableix que el soci ha de tenir tantes terres com purins genera. Així, La Fageda ha establert un conveni amb diferents pagesos i els han cedit la quota de terres que necessita en relació al volum de purins que genera l’activitat. Però també i per tal de minimitzar el volum de purins, La Fageda s’encarrega de dur a terme tot un procés per convertir els purins en un compost que es comercialitza com adob.
 • Informació continuada a les persones treballadores de l’empresa sobre les mesures aplicades en temes de medi ambient per aconseguir, també, la seva implicació i sensibilització.
 • L'any 2021 el 79% de l'energia que consumida per fabricar els productes provenia de fonts renovables (energia verda).

Àmbit social

 • Existeix, per part de La Fageda, el compromís formal d’atendre tot el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental de la comarca de la Garrotxa. Entre les diferents accions que promou es troben les següents:
  • L'any 2021 van realitzar 3.900 hores de formació interna.
  • Activitats assistencials al servei de teràpia ocupacional i servei de llar residenciat.
  • Servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar i servei d’integració a la comunitat.
  • S’aporten productes a entitats de beneficència, a Caritas (Olot), Banc d’Aliments , Hnos. Camilo (Girona), Cottolengo (Barcelona), etc. L'any 2021 van donar 497.200 unitats de làctics (125 g), valorades en 96.612 €.