Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Banc de sang i teixits

Banc de sang i teixits

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Administració Pública

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Salut

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Serveis de salut vinculats a la sang i als teixits

Sector i subsector

Salut

Nombre de treballadors/es

800 persones treballadores

Facturació

111,7 M €

Documentació i resum

Resum

Memòria de sostenibilitat Banc de sang i teixits 2020

Àmbit econòmic

 • Al Consell d’Administració (òrgan que assumeix la direcció estratègica), hi són representats els grups d’interès externs a l’organització (donants, hospitals, administració, etc).
 • Missió, visió i valors de l’empresa fonamentats en un compromís amb  la transparència, el servei a la societat, compromís amb les persones i l’excel·lència, entre d’altres.
 • Disposen d’un codi ètic que recull aquests mateixos valors i els transmet a tota l’organització.
 • Diversos reconeixements a la gestió responsable dels recursos: Segell +500 European Foundation for Quality Management (EFQM).
 • Reconeixement en l’àrea d’innovació i transparència en la gestió pública (Premi Ortuño per la creació de l’auditoria interna).

Ambit ambiental

 • Certificacions vigents: ISO9001 (sistema de gestió de qualitat a tota l’organització) i ISO14001 (implantació sistema gestió ambiental eficaç a l’edifici corporatiu BST). Com a conseqüència de disposar de la certificació ISO 14001 realitzen una avaluació anual de tots els paràmetres i qüestions relacionades amb el medi ambient.
 • Aproximadament el 50% del consum energètic és en energies renovables.
 • Es fan auditories periòdiques als proveïdors de BST tenint en compte aspectes ambientals. Durant el 2018 no s’ha registrat cap abocament significatiu de cap tipus de substància relacionada amb l’activitat, ni al sòl ni a l’aigua ni a l’atmosfera.

Àmbit social

 • La totalitat de la plantilla està coberta per un únic conveni col·lectiu i representada per un o diversos sindicats (excepció alta direcció).
 • Prestacions socials: increment en 2 dies del permís de paternitat a més del que marca el conveni. El personal de direccions corporatives amb torn partit gaudeix d’un període de jornada intensiva durant els mesos d’estiu. Descomptes gimnàs.
 • Disposen d’un Protocol propi contra l’assetjament sexual i per raó de gènere.
 • Disposen de tres programes per dotar de la formació necessària en la funció que realitza cada professional: el programa de capacitació professional, la formació continuada i els congressos i activitats participatives en les societats científiques.
 • Participació i/o col·laboració en l’organització de diferents actes: Marató de Catalunya de Donació de Sang, Diada Internacional de la Donació de Llet materna entre donants i receptors de llet materna, Marató de Donació de Sang a Tarragona, campanya de donació de sang a les biblioteques per St. Jordi, campanya conjunta de donació de sang amb els Bombers de Barcelona, entre d'altres.
 • Participació en projectes de recerca propis, internacionals i promoció d’aliances estratègiques amb altres centres investigadors arreu del món.