Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Fundació

Dimensió

Mitjana (de 50 a 249 treballadors/es)

Sector

Salut

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Servei hospitalari

Nombre de treballadors/es

50 persones treballadores

Facturació

22.745.841 euros

Documentació i resum

Resum

Informe de progrés Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 2017-2018

Informe d'activitats i transparència 2020

Àmbit econòmic:

  • L’informe exposa el quadre de pèrdues i guanys de l'exercici 2020.
  • També es dona informació relacionada amb la inversió feta per la Fundació en els Programes d’acció social i recolzament a la investigació i els de suport a l’assistència i la docència.
  • Es destaca el desenvolupament del Codi de Bon Govern, segons el qual, el respecte per l’ètica i les lleis ha d’inspirar l’activitat de totes les persones que formen part de la Fundació. D’aquest codi, destaquem els principis de: prudència, integritat, no discriminació, transparència, de compliment responsable i diligent de les obligacions; de legalitat, de toma de decisió que puguin afectar a la Fundació, de comunicació, d’independència i objectivitat i el d’actuació no condicionada per interessos privats, entre altres.

Àmbit ambiental:

  • Amb caràcter general, l’informe desenvolupa els principis del Pacte Mundial amb els que s’ha compromès, i en funció dels quals  organitza la informació relacionada amb la seva actuació. Les actuacions de la Fundació incorporen un enfocament preventiu davant el medi ambient i afavoreix el desenvolupament d’actuacions per promoure una major responsabilitat mediambiental. A manera d’exemple es pot destacar la reducció de l’impacte mediambiental dels edificis, la gestió sostenible dels espais oberts de la fundació (respecte a la flora autòctona quan es va fer la remodelació), la gestió responsable del conjunt patrimonial quan es van començar (i durant) les reformes i obres de l’edifici modernista i mesures per a reduir el consum dels serveis, entre altres.
  • La construcció del “Recinte Modernista va rebre el certificat de destí “Biosphere Responsible Tourism” (programa creat sota l’auspici de l’UNESCO d’acord amb els objectius i valors expressats a la Carta Mundial del Turisme Sostenible)”.

Àmbit social:

  • La Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en concordança amb els seus principis fundacionals, dona un suport decidit a l'assistència sanitària, la docència i la recerca científica, per millorar així, tant la pràctica mèdica com l'atenció del pacient.  Això es manifesta no tan sols en la carta de presentació i renovació del compromís que dona inici a l’informe, sinó també al fort desenvolupament de la informació de les activitats en les quals es van comprometre.
  • Destaca el compromís de la fundació amb els drets humans. Les accions realitzades que es dirigeixen al benestar dels treballadors (pla de riscos laborals, anàlisi de la presència d’assetjament o discriminació) i posteriorment es fa una enumeració d’altres activitats realitzades com: l’adequació d’una planta de 1.243 m2 per acollir la “Unidad de Conductas Aditivas del Hospital de Sant Pau”; la inauguració de la nova Unitat Alzheimer – Down en col·laboració amb la fundació Catalana del Síndrome de Down; millora d’espais assistencials de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i continuació de la construcció del nou edifici destinat a tasques d’investigació, entre altres.
  • Cal fer especial menció al desenvolupament del programa d’acció social en el que es destaquen activitats com: Programa de rehabilitació social de malalts mentals;  Suport psicològic i social a malalts de càncer; Ajudes a persones sense llar; Suport a l'oncologia infantil; Allotjament per a famílies de malalts desplaçats i Suport a la formació de joves sols en situació de risc social. L'any 2020 es van destinar prop de 600.000 € per als diferents programes d’acció social que refermen el compromís de la Fundació amb els col·lectius més vulnerables.
  • Destaca la inclusió en la contractació pública de clàusules que prevegin com a causa de resolució del contracte l'incompliment per part de les companyies del deure de respectar els drets humans i els compromisos socials i mediambientals adquirits.