Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Mútua de Terrassa

Mútua de Terrassa

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Serveis d'atenció sanitària

Nombre de treballadors/es

4.453 persones treballadores

Facturació

1.364.514 M€

Documentació i resum

Resum

Memòria Mútua de Terrassa 2019

Àmbit econòmic

 • Gestió responsable. Les bones pràctiques empresarials de l'entitat es manifesten en actuacions transparents, basades en comportaments ètics. Davant de tots els grups d'interès s'actua amb la màxima equitat i transparència, més enllà del compliment de les lleis, codis de conducta i de les normes internes i en la gestió eficient dels recursos.
 • L'entitat rendeix comptes de la seva activitat als diferents òrgans de govern i a l'Administració i se sotmet a auditories realitzades per òrgans dependents.

Àmbit ambiental

 • Programes i campanyes de sensibilització i prevenció.
 • Des de la Mútua s’han realitzat diferents campanyes antitabac.
 • Mesures d’estalvi de gas (diferents mesures com la millora en el protocol de manteniment preventiu de climatització).
 • Han adoptat diferents mesures respecte a l’electricitat, com ajustar els horaris d’encesa i apagada de determinades zones mitjançant el centre de gestió.
 • Disposen d’una política per optimitzar la gestió dels residus.
 • Aposta per un nou sistema de neteja efectiu per netejar la bugada i les superfícies mitjançant un nou sistema anomenat EcoFrog que evita l’ús dels productes químics i repercuteix en la creació d’espais més saludables. 

Àmbit social

 • Realitzen diverses campanyes vinculades a l’esport salut i qualitat de vida.
 • Programa de divulgació sanitària a la població en general.
 • Participació activa en la identificació i atenció als nens maltractats.
 • Acompanyament a les embarassades amb alt risc sociosanitari (risc d’exclusió social).
 • Disposen d’un pla d’igualtat. L'any 2018 un total de 3.423 professionals van rebre formació.
 • Pla d’integració de persones amb discapacitat.
 • Programes transversals d’actuació en diferents àmbits i iniciatives vinculades amb els objectius de promoure la integració i no exclusió de les persones grans, persones amb discapacitat i persones en risc d’exclusió. Un nombre important d’iniciatives tenen com a resultat la reducció de la desigualtat entre diferents col·lectius a través de la Fundació Integràlia Vallès, entre d'altres.