Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Grup Vall Companys

Grup Vall Companys

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Agropecuari

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Producció de pinsos, bestiars i aus, productes carnis i farines.

Nombre de treballadors/es

3.389

Facturació

2.297 milions d'euros

Documentació i resum

Resum

Pla estratègic de sostenibilitat Valls Companys

Àmbit de bon govern

 • Transparència i bon govern (publicació d’informes de sostenibilitat o altres tipus d’informes similars).
 • Disposen d'un Pla estratègic de responsabilitat social.
 • Alineació de les polítiques corporatives amb Agenda 2030 i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
  Codi de conducta i ètic.

Àmbit econòmic

 • A la divisió porcina, la principal acció accionarial ha estat la joint-venture amb la companyia belga VEOS Group, a través de la societat VEOS Ibèrica, amb una participació del 30%. VEOS Ibèrica és una empresa dedicada a la producció de proteïnes funcionals a través del plasma porcí. La companyia basa la seva activitat en l'economia circular.
 • Actualment totes les indústries del Grup i sistemes de producció estan certificades mitjançant segells de benestar animal reconeguts.
 • Compra de proximitat, ús de recursos locals i cadena de subministrament.

Àmbit mediambiental

 • Han reduït el 42% de les emissions de GEH (expressades en kg CO2 equivalents per kg de carn produït) generades directament per la seva activitat.
 • També han reduït el 31% de les emissions de GEH derivades indirectament de la seva activitat.
 • Disposen d'una estratègia integral de packaging que permetrà que el 50% del plàstic utilitzat sigui reciclable el 2025 i el 60% el 2030.
 • Tenen el compromís de reinvertir anualment el 0,6% de la xifra de vendes en la realització de projectes d’R+D+I que estiguin alineats amb l’estratègia de sostenibilitat.

Àmbit laboral i social

 • Igualtat d’oportunitats i no discriminació, LGTBI, plans de gestió de la diversitat cultural i diversitat funcional, integració laboral de persones en risc d’exclusió social. Les experiències destacades en aquests àmbits seran objecte de menció especial.
 • Disposen de polítiques de conciliació de la vida laboral, personal i familiar.
 • Promoció d’un entorn de treball segur i saludable des del punt de vista físic, psicològic i emocional.
 • Diverses empreses del Grup han donat aliments a Ucraïna.
 • Han aportat diners per a la campanya “una joguina, mil somriures” al desembre de 2021 i productes al Banc d'Aliments, entre altres col·laboracions.