Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Grup Vall Companys

Grup Vall Companys

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Agropecuari

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Producció de pinsos, bestiars i aus, productes carnis i farines.

Nombre de treballadors/es

3.389 persones

Facturació

2.188 milions d'euros

Documentació i resum

Resum

Pla estratègic de sostenibilitat Valls Companys

Àmbit de bon govern

 • Transparència i bon govern (publicació d’informes de sostenibilitat o altres tipus d’informes similars).
 • Disposen d'un Pla estratègic de responsabilitat social.
 • Alineació de les polítiques corporatives amb Agenda 2030 i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
 • Disposa d'un Codi de conducta i ètic.

Àmbit econòmic

 • La companyia basa la seva activitat en l'economia circular.
 • Fomenta un etiquetatge més transparent, clar i adaptat a les necessitats de les persones consumidores
 • Actualment totes les indústries del Grup i sistemes de producció estan certificades mitjançant segells de benestar animal reconeguts.
 • Compra de proximitat, ús de recursos locals i cadena de subministrament.
 • Manté un constant diàleg amb les empreses proveïdores i treballen per a incloure els aspectes socials i ambientals a través de la cadena de proveïment.

Àmbit mediambiental

 • Han reduït el 42% de les emissions de GEH (expressades en kg CO2 equivalents per kg de carn produït) generades directament per la seva activitat.
 • També han reduït el 31% de les emissions de GEH derivades indirectament de la seva activitat.
 • Disposen d'una estratègia integral de packaging que permetrà que el 50% del plàstic utilitzat sigui reciclable el 2025 i el 60% el 2030.

Àmbit laboral i social

 • Igualtat d’oportunitats i no discriminació, LGTBI, plans de gestió de la diversitat cultural i diversitat funcional, integració laboral de persones en risc d’exclusió social. Les experiències destacades en aquests àmbits seran objecte de menció especial.
 • Disposen de polítiques de conciliació de la vida laboral, personal i familiar.
 • Promoció d’un entorn de treball segur i saludable des del punt de vista físic, psicològic i emocional.
 • Fomenta iniciatives i projectes que asseguren el màxim desenvolupament del seu
  potencial en un ambient que garanteix la diversitat organitzacional i la inclusió.
 • Ha implementat millores en la comunicació interna del personal amb una aplicació corporativa de comunicació on poden trobar informació corporativa, notícies d’interès, accés a esdeveniments, vacants disponibles, formacions, entre d’altres.