Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > ROS ROCA

ROS ROCA

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Industrial

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Sistemes de recollida de residus

Nombre de treballadors/es

397 persones treballadores

Documentació i resum

Resum

Dades RSE ROS ROCA

Àmbit de bon govern

 • Ros Roca empra l'índex RS26000, que és una valoració quantitativa de la sostenibilitat a partir d'un conjunt d'indicadors específics de responsabilitat social i ambiental corporativa. Pren com a referència més de 200 variables i integra les informacions declarades per l'organització en el marc de la norma ISO 26000 i l'Agenda 2030.
 • Dins l'informe de sostenibilitat RS26000 també consta l'adhesió al Pacte Mundial.
 • Rendició de comptes en matèria d’RS (publicació d’informes de sostenibilitat o de responsabilitat social o similars, espais web d’RS, documents de bones pràctiques, etc.).

Àmbit econòmic

 • Fiscalitat responsable.
 • Realitzen compres de proximitat i fan ús de recursos locals.
 • Pel que fa a la cadena de subministrament: homologació d'empreses proveïdores amb criteris d’RS i sostenibilitat.

Àmbit mediambiental

 • Disposen dels certificats ISO 14001. Certificació del sistema de gestió ambiental, ISO 50001. Certificació del sistema de gestió energètica, ISO 14006. Certificació del sistema de gestió de l'Ecodisseny i GHG Protocol. Certificació del càlcul anual de les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle.
 • Certificació dels requisits del Sistema Europeu de gestió i auditoria ambiental EMAS.
 • Registre d'empremta de carboni, compensació i projectes d'absorció de CO2 del MITECO 2016-2021.
 • Restauració de terrenys cremats durant l'incendi forestal del juny de 2015 mitjançant la plantació de 1.765 arbres d'espècies autòctones: pi pinyer, alzina, pi blanc, roure, ametller, arboç i arç blanc.

Ambit laboral i social

 • Disposen de l'ISO 45001. Certificació del sistema de gestió de la seguretat i salut laboral.
 • Han definit plans per a conciliar la vida laboral, familiar i personal.
 • La mitjana d'hores de formació per treballador/any és de 20h.
 • Formen part de la Declaració Positive Industry que està impulsada per l'Associació AMEC on es reinvinca la industria com un dels agents amb més poder de transformació social i econòmica i consideren que la seva actuació ha de ser en benefici dels treballadors, clients, proveïdors i comunitat.
 • Realitzen acords de col·laboració i fan donacions puntuals a diverses organitzacions.