Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Grup Alba

Grup Alba

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa d'Economia Social

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Serveis d'atenció a persones amb discapacitat i risc d'exclusió

Àmbit territorial

Lleida

Nombre de treballadors/es

1.071 persones col·laboradores, entre elles 118 treballadores sòcies

Documentació i resum

Resum

Apartat RSE web

Àmbit econòmic

 • Es fa una aposta per la Banca Ètica.
 • Es potencia treballar amb proveïdors de l’economia social i de proximitat (un 3%  de compres a proveïdors del mercat social).
 • Hi ha definits mecanismes de control interns i externs per garantir una bona gestió dels recursos.
 • Hi ha una sessió al mes de la junta econòmica per tractar temes vinculats amb RS i finançament ètic i per definir criteris de contractació de proveïdors de proximitat i valor social.

Àmbit mediambiental

 • Al projecte “Alba Verda” es defineixen accions i mesures que porten a terme com a entitat per tenir cura del medi ambient, vinculades a: Ús sostenible de recursos; iniciatives d’estalvi energètic; prevenció de la contaminació; i gestió de consums i residus.
 • Per afavorir la cultura col.laborativa, estalviar en transport i disminuir emissions de CO2, es promou compartir vehicle entre les persones treballadores que s’hagin de desplaçar per mitjà d’una eina a la intranet anomenada “transport sostenible” on es pot publicar un trajecte i les persones interessades a realitzar-lo.
 • Anualment participa a la Fira del medi Ambient de Tàrrega per donar a conèixer projectes i iniciatives que porta a terme com a entitat relacionades amb la sostenibilitat.

Àmbit social

 • Disposa del projecte de benestar laboral “Alba Deixa Empremta” per implantar un nou marc laboral, incentivar la formació, millorar els espais de treball, fomentar la participació i promoure millores socials, i per fomentar la prevenció de la salut, hàbits saludables i vetllar per la salut emocional. Té un Pla de Formació per a tot el grup. Cada treballador/a té 65 hores dins del calendari, per formació tècnica, de prevenció de riscos, transversal o de millora del benestar laboral. L’any 2018 es van realitzar 3.192 hores de formació en cursos i programes.
 • El Grup Alba crea el 2019 la “Xarxa d’Empreses Sòcies” per establir aliances i fomentar el compromís social entre el sector empresarial.
 • Disposa d’un Pla de Voluntariat, que inclou formació i pautes de motivació, i compta amb un nombre de 256 voluntaris.
 • Col·labora amb el Departament de Justícia en el programa de treballs “En Benefici de la Comunitat” com a mesura penal alternativa.